Predmet: Matematika 1 (17 - H103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 3dada
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz Algebre i Matematičke analize. Teži se ka tome da se kod studenata razvije takav način razmišljanja koji mu omogućava da povezuje pojmove iz algebra i analize, kao i da sagleda mogućnosti primene stečenog znanja.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz Algebre i Matematičke analize. Student se podstiče i za korišc´enje odgovarajućih programskih alata (Matlab, Mathematica).
Teorijska nastava (predavanja): Polje realnih i polje kompleksnih brojeva. Polinomi i racionalne funkcije. Matrice i determinante. Sistemi linearnih jednačina. Vektori. Analitička geometrija u R^3. Brojni niz. Brojni red.Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 2 dela (prvi deo: Polje realnih i polje kompleksnih brojeva; polinomi i racionalne funkcije; matrice i determinante; sistemi linearnih jednačina; drugi deo: Vektori. Analitička geometrija u R^3.Brojni nizovi i redovi.). Usmeni i pismeni deo završnog ispita su eliminatorni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : uvodni pojmovi i granični procesi2007Symbol, Novi SadSrpski jezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Ralević, N. M.Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike 12005Symbol</eng, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Milaković Branka
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe