Predmet: Računarska obrada slika u inženjerskoj animaciji (06 - IGA003)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..


Predmeti kojima je preduslov predmet Računarska obrada slika u inženjerskoj animaciji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Generisanje prostora na osnovu slikadada
Obrazovanje i osposobljavanje studenata za kreiranje i obradu digitalnih slika.
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Uvod, definisanje i pojašnjenje osnovnih pojmova. Svojstva i razvoj digitalnih slika. Tipovi digitalnih slika, rasterske i vektorske slike. Tonovi i boje.Kompozicija slike. Fotoaparati, komponente foto aparata i parametri. Paramtri foto aparata u odnosu na parametre virtuelne kamere. Merenje svetla. Osvetljenje slike, veza i karakteristike blende, eksponaze i osetljivositi. Svetlost i osobine svetlosti koje utiču na fotograriju. Alati za modifikovanje, prilagođavanje i korekciju digitalnih slika. Načini produkcije. Napredne tehnike obrade digitalnih slika. Izmena karakteristika i kompozicije digitalne slike. Digitalne slike u inženjerskoj animaciji.
Predavanja i vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije. Ocena ispita se formira na osnovu predispitnih obaveza (predmetnih projekata i pohađanja predavanja i vežbi) i uspeha na završnom ispitu. Da bi stekao uslov za polaganje završnog ispita student mora da ispuni najmanje 30% predispitnih obaveza
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J.G. BlairAlternative Digital Photography2008ThomsonEngleski
J. Dickman, J. KinghornPerfect Digital Photography2009McGrow HillEngleski
--Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book2010Adobe Creative TeamEngleski
--Adobe Photoshop Lightroom 3 Classroom in a Book2010Adobe Creative TeamEngleski
--Adobe Illustrator CS5 Classroom in a Book2010Adobe Creative TeamEngleski
LayersThe Complete Guide to Photoshop’s Most Powerful Feature2008Peachpit PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojaković dr Vesna
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Krstanović dr Lidija
Vanredni profesor

Računarske vežbe