doc. dr Lidija Krstanović


Nedostaje slika

dr Lidija Krstanović

Docent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.03.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master09.10.2015.Katedra za animaciju u inženjerstvu
NazivU Ustanovi
Mera sličnosti između modela Gausovih smeša zasnovana na transformaciji prostora parametara

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2017

O numeričkom rešavanju singularno perturbovanog problema sa Robinovim konturnim uslovima

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2011

Slučajni hod

Osnovne studije (po starom)

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAntić A., Popović B., Krstanović L., Obradović R., Milošević M.: Novel Texture-Based Descriptors for Tool Wear Condition Monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, Vol. 98, pp. 1-15, ISSN 0888-3270
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKrstanović L., Ralević N., Zlokolica V., Obradović R., Mišković D., Janev M., Popović B.: GMMs similarity measure based on LPP-like projection of the parameter space, Expert Systems with Applications, 2016, Vol. 66, pp. 136-148, ISSN 0957-4174
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZlokolica V., Krstanović L., Velicki L., Popović B., Janev M., Ralević N., Obradović R., Jovanov Lj., Babin D.: Semiautomatic Epicardial Fat Segmentation Based on Fuzzy c-Means Clustering and Geometric Ellipse Fitting, Journal of Healthcare Engineering, 2017, Vol. 2017, pp. 1-12, ISSN 2040 2295
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić I., Obradović R., Viana V., Krstanović L., Letić J., Banjac B., Ralević N.: Algorithm for Shape Recognition of Gothic Window, 6. International Scientific Conference moNGeometrija, Novi Sad: Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 6-9 Jun, 2018, pp. 329-340, ISBN 978-86-6022-055-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZlokolica V., Velicki L., Banjac B., Janev M., Ralević N., Obradović R., Mihajlović B., Krstanović L.: 3D Epicardial fat registration optimization based on structural prior knowledge and subjective-objective correspondence, 15. International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (IEEE), Beograd: IEEE, 2-4 Novembar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić A., Zeljković M., Krstanović L., Ungureanu N.: A Texture-based descriptors for real time tool condition monitoring , 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 53-56, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDragan Kukolj, Lidija Krstanović, Ratko Obradović, Nebojša Ralević, Vladimir Zlokolica, Marko Janev, Robust Fuzzy Regression by α-cutting the cost, Workshop on data –driven Model Order Reduction and Machine Learning (MORML’ 16), 2016
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVasiljević I., Krstanović L.: Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, God. 34 Br. 1(2019) – у штампи
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKrstanović L., Obradović R., Ralević N.: Aproksimacija KL - divergence između GMM i primene, 5. Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje: Društvo matematičara Republike Srpske, Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju, 5-6 Jun, 2015
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKrstnović Lidija, Mera sličnosti između modela Gausovih smeša zasnovana na transformaciji prostora parametara, 2017
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentRačunarska grafikaUniverzitet u Novom Sadu01.03.2018.
Asistent-masterRačunarska grafikaFakultet tehničkih nauka09.10.2015.