Predmet: Boje i osvetljenost (06 - IAFI01)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Osposobljavanje studenata za usvajanje savremenih teorijskih i praktičnih znanja o boji kao izuzetno značajnom segmentu inženjerske animacije.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i profesionalnom radu .
Prostiranje elektromagnetnih talasa. Spektar elektromagnetnog zračenja. Svetlost kao prirodni fenomen. Boja kao prirodni fenomen. Opažanje i razlikovanje boja. Mešanje spektralnih boja. Osnovne optičke osobine materijala. Svetlost u anizotropnim sredinama. Optička aktivnost. Rasejavanje svetlosti. Optički izvori. Filteri. Osnovi lasera. Primene lasera. Prostiranje svetlosti kroz optička vlakna. Uvod u luminescenciju. Mehanizmi luminescencije u raznim materijalima. Displeji. Holografija. Osnovni pojmovi u fotometriji, veličine i jedinice. Merenje intenziteta svetlosti
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja i vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Budinski-Petković M. Ljuba, Ivana LončarevićBoje i osvetljenost - Skripta2010Fakultet tehniSrpski jezik
R.J. Collier, C.B.Burckhardt, L.H.LinOptical Holography1971Academic PressEngleski
HariharanBasics of Holography2002Cambridge University PressEngleski
K.A. JonesIntroduction to Optical Electronic1996John Wiley and Sons New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Antić Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe