prof. dr Branka Pilić


Nedostaje slika

dr Branka Pilić

Redovni profesor


Telefon021 485 3738
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

1994-1997 zaposlena u firmi POLI Novi Sad kao stučni saradnik na poslovima pružanja konsultanskih usluga iz oblasti prerade i primene sintetskih polimera 1997-1999 firma VALORPLAST Beograd, kao komercijalno tehnički saradnik na poslovima organizacije prodaje plastičnih granulata kompanije BASF, pružanju preporuka primene plastičnih granulata i uvođenju novih tipova materijala u proces proizvodnje 2001 – do danas Tehnološki fakultet Novi Sad 

NazivU Ustanovi
Uticaj količine bakra u mesinganoj prevlaci čeličnog korda na jačinu veze kord-gume

Diploma

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet

1991

Simulacija polimerizacije na katalizatorima od prelaznih metala

Magistratura

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet

2001

Perkolacioni procesi pri polimerizaciji olefina pomoću jedinjenja od prelaznih metala

Doktorat

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBera, O., Pavličević, B., Jovičić, M., Stoiljković, D., Pilić, B., Radičević, R.,The influence of nanosilica on styrene free radical polymerization kinetics, Polymer Composites, Vol 33 (2012), pp 262-266.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBera, O., Pilić, B., Pavličević, J., Jovičić, M., Holo, B., Mészáros Szécsényi, K., Špirkova, M.: Preparation and thermal properties of polystyrene/silica nanocomposites, Thermochimica Acta, 2011, Vol. 515, pp. 1-5, ISSN 0040-6031.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBjelović Z., Ristić I.S., Budimski-Simendić J., Jovičić M., Pavličević J., Pilić B., Cakić S., Ispitivanje kinetike reakcije dobijanja poliuretana na osnovu različitih tipova diizocijanata i ricinusovog ulja, Hemijska industrija 2012 doi 10.2298/HEMIND 111216014B, 123/135.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBalos, S., Balos, T., Sidjanin, L., Markovic, D., Pilic, B., Pavlicevic, J., Study of PMMA biopolymer properties treated by microwave energy, Materiale Plastice, 2011, Vol 48, No 2, pp 127-131.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš, S., Baloš, T., Šiđanin, L., Marković, D., Pilić, B., Pavličević, J.: Flexural and Impact Strength of Microwave Treated Autopolymerized Poly (Methyl - Methacrylate), Materiale Plastice, 2009, Vol. 46, pp. 261-265, ISSN 0025-5289.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStoiljković D., Pilić B., Bulajić M., Đurasović N., Ostrovskii N.,The charge percolation mechanism and simulation of Ziegler-Natta polymerizations, Part VII, Effects of chromium active centers distribution on silica on the polymerization of ethylene, Journal of the Serbian Chemical Society, 73 (1), 2008, pp 97-111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStoiljković D., Pilić B., Bulajić M., Đurasović N., Ostrovskii N. Naziv, The charge percolation mechanism and simulation of Ziegler-Natta polymerizations, Part VI. Mechanism of ethylene polymerization by supported chromium oxide, Journal of the Serbian Chemical Society 72 (11), 2007, pp 1155-1169
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPilic B., Stoiljkovic D., Bakocevic I., Jovanovic S., Panic D., Korugic-Karasz Lj., The charge percolation mechanism and simulation of Ziegler-Natta polymerization, Part III, Oxidation states of transition metals, Journal of the Serbian Chemical Society 71 (4), 2006, pp 357-372
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPilic B., Stoiljovic D., Bakocevic I., Jovanovic S., Panic D., Korugic-Karasz Lj., Polymer Structure Prediction by Computer Simulation of Ziegler-Natta Polymerization based on Charge Percolation Mechanism, Material Science Forum Vol 518,2006, pp 381-386
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPilic B., Stoiljkovic D., Bakocevic I., Jovanovic S., Panić D., Korugic-Karasz Lj., New percolation theory and simulation of Ziegler-Natta polymerization, Part II, Importance of support nano-particles, in Korugic-Karasz Lj., MacKnight W. and Martuscelli E., Editors "New Polymeric Materials", ACS Symposium Series 916, Ch. 16, 2005, pp 215-228,
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKorugic-Karasz Lj., Stoiljkovic D., Pilic B., Charge percolation mechanism of heterogeneous Al-based catalysts for olefine polymerization, Abstracts of papers of the American chemical society, Vol 228, 2004, pp U357-U357.
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduRadusin T., Pilić B., Ristić I., Lazić V., Hromiš N., Novaković A., Šuput (rođ. Pejić) D.: INFLUENCE OF SILICA NANOPARTICLES ON THE MECHANICAL AND BARRIER PROPERTIES OF NEAT POLYLYCTIC ACID, 1. Processing technology and functional properties of polymer nanomaterials for food packaging, COST Action FA0904, Wroclaw: Wrocław University of Technology printing office (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej), 11-12 Septembar, 2012, pp. 34-35, ISBN 978-83-74-93-696-5.
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPilic B. Eco-sustainable food packaging by nanomaterials, 6th Central European Congress on Food, CEFood 2012, abstract book pp.24
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadusin T., Pilić B., Ristić I., Bera O., Mastilović J., Novaković A., Kevrešan Ž.: CHARACTERIZATION OF POLY(D,L-LACTIDE)/SILICA NANOCOMPOSITES FOR FOOD PACKAGING APPLICATION, 6. Central European Congress on Food, Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of food technology, 23-26 Maj, 2012, pp. 967-971, ISBN 978-86-7994-027-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvan Ristić, Milena Marinović -Cincović, Branka Pilić, Vesna Simendić, Suzana Cakić, Microwave synthesis of new star shaped polyester polyols based on L-lactide, PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Belgrade, September 2012, Proceedings
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZoran Bijelović, Ivan Ristić, Mirjana Jovičić, Radmila Radičević, Branka Pilić, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski Simendić, Determination of reaction parameters for polymerization of castor oil with aromatic and cycloaliphatic diisocyanate, PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Belgrade, September 2012, Proceedings
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadusin T., Pilić B., Matić J., Novaković A., Bera O.: The life cycle assessment (LCA) of polypropylene as food packaging material , 2. Engineering, Ecology and materials in the processing industry, Jahorina, 9-11 Mart, 2011, pp. 358-365
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBera O., Pavličević J., Jovičić M., Pilić B., Radičević R.: Polystyrene nanocomposites with different silica loading, 4. Serbian Congress for Microscopy - SCM, Beograd, 11-12 Oktobar, 2010, pp. 31-32
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIvan Ristić, Ljubiša Nikolić, Suzana Cakić, Radmila Radičević, Branka Pilić, Jaroslava Budimski-Simendić: Poli(lakid): dostignuća i perspektive, Savremene tehnologije, 2012, 1, pp 67-77
(M53) Rad u naučnom časopisuBaloš S., Bera O., Pilić B., Šiđanin (Sidjanin) L.: Žilavost loma i zaostali monomer autopolimerizujućeg poli(metil-metakrilata) tretiranog mikrotalasnim zračenjem, Svet polimera, 2010, Vol. 13, No 1, pp. 8-12, ISSN 1450-6734
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorInženjerstvo materijalaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.
Vanredni profesorInženjerstvo materijalaTehnološki fakultet13.09.2011.
DocentTehnološko inženjerstvoTehnološki fakultet01.10.2006.
Asistent 1 - magistarTehnološko inženjerstvoTehnološki fakultet01.10.2001.