Predmet: Osnovi telekomunikacija (17 - EOS108)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.10.2006..

Sticanje osnovnih znanja o načinu funkcionisanja telekomunikacionih sistema, osnovnih blokova i njihove uloge na predajnoj strani, osnovnim karakteristikama komunikacionog kanala i osnovnih blokova i njihovih karakteristika na prijemnoj strani. Student treba da stekne globalnu sliku o redosledu procesiranja u svakom od blokova i sposobnost da implementira kompletan komunikacioni lanac za najjednostavnije realizacije komunikacionih sistema u softverskom alatu MATLAB i interpretira dobijene rezultate.
Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju da prepozna i objasni osnovne blokove komunikacionog sistema na strani predajnika i prijemnika i opiše njihove osnovne funkcije, implementira osnovne realizacije svakog od komunikacionih blokova korišćenjem MATLAB Communication Toolbox-a i podešava njihove osnovne parametre, implementira kompletan simulacioni lanac osnovne realizacije komunikacionog sistema u MATLAB-u i podešava i prilagođava osnovne parametre osnovnih blokova u okviru kompleksnog sistema, prikaže i interpretira rezultate simulacija komunikacionih sistema u MATLAB-u.
Delovi komunikacionog sistema. Uvod u signale u komunikacijama: signal kao nosilac informacije, analogni i digitalni signali, signali u osnovnom opsegu i modulisani signali. Medijumi za prenos signala. Osnove kompresije signala. OSI referentni model i paketizacija podataka. Pristup kanalu i multipleksiranje. Tehnike pouzdanog prenosa podataka i zaštitno kodovanje. Napredne tehnike prenosa signala. Uvod u MATLAB. Generisanje signala u MATLAB-u. Generisanje modela kanala u MATLAB-u. Implementacija bazičnog modela komunikacionog sistema u MATLAB-u. Principi simulacije kompletnog komunikacionog sistema.
Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Trpovski, Ž.Osnovi telekomunikacija2004Delta pres, Novi SadSrpski jezik
Proakis, J.G., Salehi, M., Bauch, G.Contemporary Communication Systems Using MATLAB and Simulink, 2nd ed.2004Thomson brooks/cole, BelmontEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nosek Tijana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nosek Tijana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Računarske vežbe