Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Studijske grupe
Elektroenergetika i obnovljivi izvori električne energije
Elektronika i telekomunikacije

Studijski program Elektrotehnika je program osnovnih strukovnih studija (OSS) i predstavlja prvi nivo strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka, uspostavljen na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Ovaj studijski program mogu da pohađaju srednjoškolci nakon završene četiri godine srednje škole.
OSS Elektrotehnike u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Konkretno, ovaj program treba da omogući studentima da steknu osnovna znanja iz elektrotehnike, usmerena na stručna rešenja, što će im omogućiti da konkretizuju i specijalizuju svoje veštine i znanja, a koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz elektrotehnike, odnosno užih oblasti elektroenergetike, elektronike i telekomunikacija, ovladaju osnovnim stručnim znanjima za realizaciju savremenih tehničkih sistema, steknu sposobnost rešavanja konkretnih stručnih problema i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u postupke razvijanja novih proizvoda i sistema.
Studijski program Elektrotehnike OSS sadrži dva istaknuta modula (smera):
- Elektroenergetika obnovljivi izvori električne energije
- Elektronika i telekomunikacije.
Ishod učenja na modulu Elektroenergetika obnovljivi izvori električne energije je sticanje teoretskog i praktičnog znanja u projektovanju, digitalnom upravljanju, ispitivanju i održavanju električnih instalacija, savremenih elektromotornih pogona i elektroenergetskih objekata, kako klasičnih tako i onih koji koriste obnovljive izvore energije (sunce, voda, vetar, biomasa).
Ishod učenja na modulu Elektronika i telekomunikacije je sticanje teoretskog i praktičnog znanja u projektovanju, ispitivanju i održavanju elektronskih i telekomunikacionih sistema i uređaja.
OSS Elektrotehnika traju 3 godine (6 semestara). Prva godina je zajednička za oba studijska modula. Studije su praktično orijentisane, tako da su u značajnoj meri zastupljene auditorne vežbe i laboratorijski rad, a obavezna je i stručna praksa. Postoji i niz izbornih predmeta, kroz koje kandidati mogu da dobiju znanja prilagođena njihovim potrebama. Svaki predmet nosi određeni broj ESPB, a celokupne studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 180 ESPB.
Stručni naziv koji se stiče završetkom OSS Elektrotehnike je Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Dodatak diplome sadrži informacije o posebnim kompetencijama koje je student stekao u toku studiranja na izabranom modulu.
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva se može zaposliti u bilo kom malom ili srednjem preduzeću, velikoj kompaniji, koja se bavi poslovima iz oblasti elektrotehnike i računarstva, a može postati i preduzetnik, osnujući sopstveno preduzeće.

Korisni linkovi:
OSS Elektrotehnika – zajednička prva godina
MODUL: Elektroenergetika, obnovljivi izvori električne energije
MODUL: Elektronika i telekomunikacije
Nastavni plan OSS Elektrotehnika


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Čorba dr Zoltan
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika4400.009
Fizika3120.007
Osnovi elektrotehnike3300.007
Osnovi mašinstva (maš. elem. i mater.)2300.005
Engleski jezik - osnovni2000.002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Osnovi energetike3300.007
Osnovi elektronike3210.007
Osnovi telekomunikacija3120.007
Razvojni alati u elektrotehnici3030.007
Laboratorija iz električnih merenja1012.002
 Dokumenta