Predmet: Energetska elektronika 1 (06 - EE305)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Energetska elektronika 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Energetska elektronika 2dane
Cilj predmeta Energetska elektronika 1 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje uređaje za pretvaranje parametara električne energije korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti i metoda digitalnog upravljanja, odnosno da pored teoretskog izučavanja snažnih poluprovodnika i načina rada svih vrsta pretvarača (AC/DC, DC/DC, DC/AC i AC/AC), student stekne i neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi.
Nakon savladavanja gradiva iz predmeta Energetska elektronika 1 studenti će biti osposobljeni da razumeju principe i metode rada elektroenergetske konverzije sa snažnim poluprovodničkim komponentama, rešavaju i proračunavaju jednostavna rešenja energetskih pretvarača, kao i da primenjuju komercijalne industrijske energetske pretvarače u elektromotornim pogonima i sličnim aplikacijama. Oni će moći i da proračunavaju metode zaštite ovih uređaja, kao i da predvide njihove negativne uticaje na mrežu i napajane potrošače.
Predmet i značaj energetske elektronike. Uvod u energetske pretvarače. Komponente energetske elektronike. Struktura i principi rada. Oblast sigurnog rada. Proračun gubitaka. Ispravljači (AC/DC). Invertori (DC/AC). Naizmenični napajači (AC/AC). Energetski pretvarači i kvalitet električne energije. Pretvarači za kompenzaciju i popravku kvaliteta električne energije. Pobudna kola za prekidačke komponente. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.
Predavanja teoretskih principa rada snažnih elektronskih komponenti i energetskih elektronskih pretvarača, Auditorne vežbe rešavanjem zadataka proračuna energetskih pretvarača i njihovih zaštitnih kola, Laboratorijske vežbe u kojima studenti, kroz modularni pristup i samostalni rad dobijaju praktičnu potvrdu teoretskih znanja i stiču neophodna praktična iskustvo i sigurnost u radu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko DokićEnergetska elektronika: pretvarači i regulatori2000Elektrotehnički fakultet i Banjaluka Company, Banja LukaSrpski jezik
Vladimir KatićEnergetska elektronika: Zbirka rešenih zadataka1998Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vladimir Katić, Darko Marčetić, Dušan GraovacEnergetska elektronika: Praktikum laboratorijskih vežbi2000Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gušavac dr Strahil
Asistent sa doktoratom

Predavanja
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Laboratorijske vežbe