Predmet: Energetska elektronika 2 (06 - EE308)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Energetska elektronika 1dane
Cilj predmeta Energetska elektronika 2 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje savremene uređaje za stabilno napajanje DC i AC potrošača pretvaranjem parametara električne energije i korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti. Pored toga cilj je i da se student upozna sa metodama računarskog modelovanja i savremenim softverima za ovu namenu, kao i da studenta stekne neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi kroz rad u laboratoriji.
Savladavanjem gradiva iz predmeta Energetska elektronika 2 studenti će biti osposobljeni da primenjuju principe i metode rada stabilnih izvora napajanja, odnosno DC i AC napajača sa snažnim elektronskim komponentama, modeluju, projektuju, rešavaju i proračunavaju ova kola, kao i da vrše računarske simulacije, te primenjuju komercijalna rešenja u raznim praktičnim aplikacijama.
Jednosmerni napajači (DC/DC pretvarači). Čoperi-princip, vrste, klasifikacija, način rada, matematički model. Jednosmerni napajači - osnovni zahtevi, princip rada, vrste. Linearni napajači. Prekidački napajači bez galvanske izolacije - pojam i klasifikacija. Spuštač napona (Buck pretvarač). Podizač napona (Boost pretvarač). Spuštač/podizač napona (Buck/Boost pretvarač). Ćukov pretvarač. Prekidački napajači sa galvanskom izolacijom - pojam i klasifikacija. Jednokvadrantni napajači – flyback i forward napajač. Dvokvadrantni napajači - push-pull, polumosni i mosni napajač. Metode modelovanja energetskih pretvarača. Modelovanje prekidačkih napajača usrednjavanjem u prostoru stanja. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.
Metod izvođenja nastave je teorijski pristup kroz izlaganje principa rada sistema DC i AC napajača, rešavanjem problema proračuna rada ovih pretvarača, te praktičan rad i merenja u laboratoriji kroz set laboratorijskih vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko DokićEnergetska elektronika: pretvarači i regulatori2000Elektrotehnički fakultet i Banjaluka Company, Banja LukaSrpski jezik
Vladimir KatićEnergetska elektronika - zbirka rešenih zadataka1998Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vladimir Katić, Darko Marčetić, Dušan GraovacEnergetska elektronika - Praktikum laboratorijskih vežbi2000Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jović Monika
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vojnović dr Nikola
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Čokić Mita
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jerkan dr Dejan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Čokić Mita
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vojnović dr Nikola
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jović Monika
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Laboratorijske vežbe