Начин полагања


27.02.2021. - 15:49 
***

Пријемни испит П1 - Математика
- полаже се за упис на:

  Енергетику, електронику и телекомуникације
  Рачунарство и аутоматику
  Мехатронику
  Софтверско инжењерство и информационе технологије
  Примењено софтверско инжењерство
  Мерење и регулацију
  Биомедицинско инжењерство
  Инжењерство информационих система
  Информациони инжењеринг

Пријемни испит П1 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

***

Пријемни испит П2 - Математика
- полаже се за упис на:

  Саобраћај и транспорт
  Поштански саобраћај и телекомуникације
  Геодезију и геоинформатику
  Чисте енергетске технологије
  Анимацију у инжењерству

Пријемни испит П2 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

***

Пријемни испит П3 - Математика са логиком
- полаже се за упис на:

  Индустријско инжењерство
  Инжењерски менаџмент
  Производно машинство
  Механизацију и конструкционо машинство
  Енергетику и процесну технику
  Техничку механику и дизајн у техници
  Инжењерство заштите животне средине
  Инжењерство заштите на раду
  Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Пријемни испит П3 садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања.

***

Пријемни испит П4 - Математика са провером склоности
- полаже се за упис на:

  Графичко инжењерство и дизајн

Пријемни испити П4  Испит се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (двадесет питања; максимално 30 бодова).  

***

Пријемни испит П6 - Математика са провером склоности
- полаже се за упис на:

   Грађевинарство

Пријемни испит П6 се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (двадесет питања; максимално 30 бодова).

***

Пријемни испит П7
- полаже се за упис на:

  Архитектуру

Пријемни испит П7 састојаће се од 60 питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика (Геометрија); Рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија уметности; Дизајн у архитектури као и области из средњошколских уџбеника и књига које су наведене у објављеном попису литературе. На тесту се може освојити максимално 60 бодова.

***

Пријемни испит П8
- полаже се за упис на:

  Сценску архитектуру, технику и дизајн

Пријемни испит П8 састоји се из два дела: ТЕСТА ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (питања из области архитектуре, сценских уметности, визуелних уметности, примењених уметности и дизајна, књижевности, историје и опште културе и информисаности), као и РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ. Пријемни испит се састоји из два дела, од којих се сваки бодује у распону од 0 до 30 бодова.

***

Пријемни испит П9 - Математика
- полаже се за упис на:

  Електротехнику
  Софтверске и информационе технологије

Пријемни испит П9 за упис на основне струковне студије је писмени испит и траје 4 (четири) сата, садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60.


Колико задатака има на пријемном испиту и да ли су понуђена решења?


Пријемни испит П1 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит П2 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит П3 је писмени испит и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања.

Пријемни испити П4 и П6 су писмени испити и трају 4 (четири) сата, а састоје се из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (П4 - двадесет питања а П5 - тридесет питања). Ако кандидат полаже више тестова склоности за сваки тест се добија додатних сат времена.

Пријемни испит П7 траје 3 сата и састоји се из теста који садржи 60 питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика; Геометрија и рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија и Уметност и дизајн у архитектури. На тесту се може освојити максимално 60 бодова.

Пријемни испит П8 састоји се из два дела: питања из области архитектуре, сценских уметности, визуелних уметности, примењених уметности и дизајна, књижевности, историје и опште културе и информисаности, као и РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ. Пријемни испит се састоји из два дела, од којих се сваки бодује у распону од 0 до 30 бодова.

Пријемни испит П9 за упис на основне струковне студије је писмени испит и траје 4 (четири) сата, садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60.


* Термини за полагање пријемног испита су последњи дани јуна, односно први дани јула, а коначни термини биће одређени Конкурсом за упис у I годину студија.

* Кандидат има право да се пријави на највише пет студијских програма - ПЕТ ЖЕЉА.

* Литературу за припрему пријемног испита можете пронаћи ОВДЕ.