ПЕТ ЖЕЉА


27.02.2021. - 13:46 
Кандидат има право да се пријави на највише пет студијских програма, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити, тада кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). Ако се полаже математика са тестом склоности за упис више области, полаже се математика и за сваку област тест склоности (тест склоности се плаћа 50% за сваку проверу).

На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 3, 4, 5). Пријавни лист се попуњава у виду онлине форме  уколико кандидат пријаву врши онлине или се предаје на дан пријаве у Амфитеатрима Факултета.

Кандидат који је конкурисао на два, односно три, четири или пет студијских програма рангира се на следећи начин:
Прво се врши рангирање по првој жељи. Уколико је студент испунио услове за упис на буџет ту се завршава рангирање. У случају да је на првој жељи студент на самофинансирању или није уопште испунио услове за упис, онда се рангира на другој па онда на трећој, четвртој и петој жељи. Студенти се на свим ранг листама равноправно рангирају, без обзира да ли им је то прва или друга жеља.


Студијски програми груписани по пријемном испиту:

1. Пријемни испит П1
Енергетика, електроника и телекомуникације - Е1   
Рачунарство и аутоматика - Е2   
Мехатроника   
Софтверско инжењерство и информационе технологије   
Примењено софтверско инжењерство   
Мерење и регулацију   
Биомедицинско инжењерство   
Инжењерство информационих система   
Информациони инжењеринг   

* Кандидати који полажу пријемни испит П1 као остале жеље могу да наведу студијске програме за које се полажу пријемни испити П1, П2, П3, П6 и П9.


2. Пријемни испит П2
Саобраћај и транспорт   
Поштански саобраћај и телекомуникације   
Геодезија и геоинформатика
Чисте енергетске технологије   
Анимација у инжењерству   

* Кандидати који полажу пријемни испит П2 могу да наведу као остале жеље студијске програме за које се полаже пријемни испит П2, П3, П6 и П9.


3. Пријемни испит П3
Индустријско инжењерство   
Инжењерски менаџмент   
Производно машинство   
Механизација и конструкционо машинство   
Енергетика и процесна техника   
Техничка механика и дизајн у техници   
Инжењерство заштите животне средине   
Инжењерство заштите на раду   
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара   

4. Пријемни испит П4
Графичко инжењерство и дизајн   
* Кандидати који полажу пријемни испит П4 могу да наведу као остале жеље студијске програме за које се полаже пријемни испит П3 и П6.


5. Пријемни испит П6
Грађевинарство    
* Кандидати који полажу пријемни испит П6 могу да наведу као остале жеље студијске програме за које се полаже пријемни испит П3.


* За пријемне испите П3, П4 и П6 полаже се исти тест из математике, а различити тестови провере склоности односно логике. Кандидати који полажу два или више од наведених пријемних испита плаћају један пријемни испит у целости и још 50% од цене пријемног испита за сваки додатни тест провере склоности односно логике.


6. Пријемни испит П7
Архитектура   

* Кандидати који раде пријемни испит П7 могу без додатног полагања да наведу као остале жеље студијске програме за које се полаже пријемни испити П3, П6  и П8.


7. Пријемни испит П8
Сценска архитектура, техника и дизајн   


8. Пријемни испит П9
Електротехника
Софтверске и информационе технологије