Predmet: Sociološki aspekti tehničkog razvoja (06 - E251A)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSociološke nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljenost inženjera da shvate društveni značaj i ulogu tehnike u razvoju društva, pozitine i negativne uticaje tehnike na razvoj društva i čoveka, kao i vlastiti društveni značaj i odgovornost u stvaranju humanog društva.
Sticanje socioloških saznanja o osobinama, izvorima, društvenim funkcijama tehnike i stvaraocima tehničkog saznanja; sticanje znanja o uticaju prirode društvenih sistema na razvoj tehnike i uticaju tehnike na razvoj društva; sticanje znanja o uticaju tehnike na procese i promene u modernom društvu: globalizacija, promene sadržaja rada i oblika organizacije rada; promene u komunikaciji, kulturi, obrazovanju, demokratiji, načinu života i mišljenja ljudi, sticanje znanja o negativnim aspektima tehničkog razvoja: uništavanje prirode, otuđenje u radu, stvaranje rizičnog društva.
Tehničko saznanje: osobine i društvene funkcije tehnike, izvori tehničkog saznanja, stvaraoci tehničkog saznanja, širenje tehničkog saznanja, naučno-tehnički potencijal, odnos nauke i tehnike.Odnos tehnike i društva: uticaj društva na razvoj tehnike i uticaj tehnike na razvoj društva. Industrijsko i informatičko društvo. Uticaj tehnike na život, svest i kulturu.Tehnika i globalizacija: uzroci i dimenzije globalizacije, tehnološki jaz, beg mozgova; Tehnika i organizacija rada: fleksibilna proizvodnja, umrežene organizacije, ekonomija znanja, elektronska ekonomija.Tehnika i rad: skraćenje radnog vremena, promena sadržaja rada, opadanje značaja rada. Tehnika i otuđenje u radu: uticaj tehnike na otuđenje u radu, oblici otuđenja, humanizacija rada Masovni mediji i komunikacije: globalna televizija, uticaj televizije na društvo, teorije o medijima, mobilna telefonija i internet, uticaj interneta na društvo, medijski imperijalizam, masovna kultura, sajber kriminal.Tehnika i obrazovanje: obrazovanje i nove komunikacijske tehnologije, obrazovanje i tehnološki jaz, virtuelni univerziteti, inteligencija i obrazovni uspeh.Tehnika i demokratija: globalni mediji i širenje liberalne demokratije, mediji i virtuelna stvarnost, otpor i alternative globalnim medijima. Tehnika i ekološka kriza: globalno zagrevanje, genetski modifikovana hrana, tehnički rizici, tehničko društvo kao rizično. Tehnička inteligencija: društveni položaj i uticaj, inženjerska etika.
Na predavanjima se izlaže problem, a zatim se otvara rasprava u kojoj studenti mogu da postavljaju pitanja, da daju primedbe i dopune izlaganje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radoš RadivojevićTehnika i društvo2004Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Radoš RadivojevićSociologija nauke1997StylosSrpski jezik
Entoni GidensSociologija2003Ekonomski fakultetSrpski jezik
Friedrics, G. Schaff. A, Mikroelektronika i društvo1987 Globus Srpski jezik
James Stevin The Internet and Society 2000 Camridge, Polity Engleski
Chris BarkerTelevision,Globaliization and Cultural Identities1999Open University PressEngleski
Eugene Loos, Enid Mante-Meijer, Leslie HaddonThe Social Dynamics of Information and Communication Technology2008AshgateEngleski
Wenda K. Bauchspies, Jennifer Croissant, Sal RestivoScience, Technology and Society: A Sociological Approach2005John Wiley & SonsEngleski
Jan L. HarringtonTechnology and Society2011Jones & BartlettEngleski
Deborah G. Johnson, Jameson M. WetmoreTechnology and Society: Building our Sociotechnical Future2009MIT PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radivojević dr Radoš
Redovni profesor

Predavanja