Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Studije na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, podeljene su u tri stepena....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Vidaković dr Milan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematička analiza 143019
Algebra44009
Programski jezici i strukture podataka40409
Izborni strani jezik 130003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Fizika40319
Osnovi elektrotehnike44009
Arhitektura računara40319
Izborni strani jezik30003

Godina: 2, Semestar: Zimski

Modeliranje i simulacija sistema40318
Logičko projektovanje računarskih sistema 130216
Matematička analiza 243018
Objektno programiranje40318

Godina: 2, Semestar: Letnji

Operativni sistemi40318
Sociološki aspekti tehničkog razvoja20003
Sistemi automatskog upravljanja42208
Sistemska programska podrška u realnom vremenu 130306
Verovatnoća i slučajni procesi21015

Godina: 3, Semestar: Zimski

Metode optimizacije42118
Izborni predmet 141218
Izborni predmet 220316
Izborni predmet 320114
Izborni predmet 420204

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 540318
Izborni predmet 630216
Izborni predmet 720114
Izborni predmet 820204
Izborni predmet 940318

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborni predmet 1041207
Izborni predmet 1141207
Izborni predmet 1230206
Izborni predmet 1320204
Izborni predmet 1420204
Stručna praksa- projekat00033

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 1540407
Izborni predmet 1630305
Izborni predmet 1730304
Završni - diplomski rad000913