Predmet: Napredna inženjerska animacija (09 - IA014)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Specijalni vizualni efektidada
Osnove inženjerske animacijedada
Osposobljavanje studenata za izradu kompjuterskih animacija, upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama za generisanje animacije.
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Principi animacije: sabij i razvuci, predviđanje, postavljanje na scenu, od pozicije do pozicije (pose to pose), preklapanje akcija, ubrzavanje i usporavanje akcije, kretanje po zadatoj putanji, sekundarna akcija, tajming, preterivanje, crtanje solida, dopadljivost karaktera. Razvoj karaktera, spoljašnji oblik i silueta, struktura, personalnost, iskazivanje emocija, akcija. Storyboarding. Prezentacija, produkcija. Tehnike animacije:Keyframe interpolacije i parametarske krive. Linearna interpolacija, interpolacija duž krive, interpolacija oblika, interpolacija atributa i karakteristika modela.Forward kinematika. Inverzna kinematika. Animacija kamere. Pozicija, orijentacija, motio Parallax, kretanje kamere duž krive, fokusna dužina, zum kamere, Depth of Field. Animacija svetla, prirodni fenomeni. Dinamičke simulacije, fizičke osobine objekata, fizička sila. Animacija lica, prikazivanje različitih izraza lica, prikazivanje osećanja. Retuširanje slike, kompozicija, gradacija boje. Rezolucija slike, izlazni format.
Predavanja, vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ratko ObradovićNapredna inženjerska animacija - Skripta2010Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Isaac KerlowArt of 3D Computer Animation and Effects2009Wiley, USAEngleski
Alan Watt3D Computer Graphics2000Addison-Wesley, USAEngleski
Rick ParentComputer Animation Algorithms& Techniques2008ElsevierEngleski
Alan Watt, Fabio Policarpo3D Games Real-Time rendering and Software Technology2001Pearson, Addison WesleyEngleski
Adam Watkins3D Animation From Models to Movies2001Charles River MediaEngleski
Les PardewCharacter Emotion in 2D and 3D animation2008Thomson Course TechnologyEngleski
Edward AngelInteractive Computer Graphics, A Top-Down Approach Using OpenGL2003Addison-WesleyEngleski
Foley, van Dam, Feiner, HughesComputer Graphics principles and Practice1997Addison-WesleyEngleski
Mark Gerhard, Jeffrey Harper, Jon McFarlandMastering Autodesk 3ds Max Design 20102009Wiley PublishingEngleski
Boaz LivnyMental Ray for Maya, 3ds Max and XSI a 3D artist’s guide to rendering2008Wiley PublishingEngleski
Pete DraperDeconstructing the Elements with 3ds Max Create natural fire, earth, air and water without plug-in2009AutodeskEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Poštić Mileta

Predavanja
Nedostaje slika

Kekeljević dr Igor
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Perišić dr Ana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Letić Jelena

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Krstanović dr Lidija
Vanredni profesor

Računarske vežbe