Predmet: Osnove inženjerske animacije (09 - IGB340)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
3D modelovanjedada
Animacija karakteradada

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove inženjerske animacije

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Napredna inženjerska animacijadada
Estetika vizualnih komunikacijadada
Specijalni vizualni efektidada
Osposobljavanje studenata za izradu kompjuterskih animacija, upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama za generisanje animacije.
Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.
Modelovanje hijerarhijske kinematike. Pokretni segmenti, vrste zglobnih veza. Simulacije fizičkih efekata. Ambijent. Bojenje 3D modela i renderovanje. Primena različitih aplikativnih softvera.Skiciranje: 3D scena. Skiciranje kao podloga za animaciju. Istorija animacije i kompjuterske animacije. Kreativni razvoj animacije: priprema scenarija, analiza scena i karaktera, dizajn karaktera, izrada strategije za produkciju, formiranje timova za tehničko izvođenje animacije, montaža scena (slike i zvuka). Modelovanje: prostor, objekti i strukture. Transformacije, globalne i lokalne. Tehnike modelovanja, krive, primitivi, površi. Geometrija fraktala, sistem čestica (particles), modelovanje biljaka, modelovanje fizičkih karakteristika. Modelovanje kože, dlake (kose) i odeće. Renderovanje: svetla, kamere i materijali. Kolor modeli, RGB, HSL. Različiti modeli renderovanja: Z-buffer, Ray Tracing. Osvetlenje i refleksija.Senčenje: difuzno, spekularno, Smooth, ambijentalno, RenderMan senčenje. Mapiranje slike, kreiranje mape, mape u realnom vremenu, pozicioniranje mape, blending mape. Refleksija na površini.
Predavanja i vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije. Računarske vežbe su bazirane na korišćenju softvera 3D Studio MAX, After Effects i Premiere. Tokom semestra organizuju se kolokvijumi nakon apsolviranih zaokruženih tematskih celina. Tokom celog semestra radi se na izradi kompjuterske animacije, svaki student radiće svoju ličnu animaciju a i grupa sa vežbi formiraće zajedničku animaciju. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi i uspeha na ispitnim obavezama i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Alan Watt3D Computer Graphics2008Addison-WesleyEngleski
Rick ParentComputer Animation Algorithms & Techniques2008ElsevierEngleski
Alan Watt, Fabio Policarpo3D Games Real-Time rendering and Software Technology2001Pearson, Addison WesleyEngleski
Edward AngelInteractive Computer Graphics, A Top-Down Approach Using OpenGL2003Addison-WesleyEngleski
Mark Gerhard, Jeffrey Harper, Jon McFarlandMastering Autodesk 3ds Max Design 20102009Wiley PublishingEngleski
Boaz LivnyMental Ray for Maya, 3ds Max and XSI a 3D artist’s guide to rendering2008Wiley PublishingEngleski
Pete DraperDeconstructing the Elements with 3ds Max Create natural fire, earth, air and water without plug-in2009AutodeskEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Poštić Mileta

Predavanja
Nedostaje slika

Kekeljević dr Igor
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Perišić dr Ana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Letić Jelena

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Banjac dr Bojan
Docent

Računarske vežbe