Predmet: Projektovanje elektronskih kola pomoću računara (06 - EM440)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.02.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudada
Impulsna i digitalna elektronska koladane
Digitalna elektronikadada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti projektovanja analognih i digitalnih elektronskih uređaja i kola pomoću računara.
- savlađivanje osnovnih principa projektovanja elektronskih kola, sklopova i uređaja - kritička analiza postojećih rešenja uređaja i kola - izbor komponenti na osnovu kataloških podataka proizvođača - priprema projektne dokumentacije
Uvod u projektovanje elektronskih kola i uređaja pomoću računara. Metode i strategije projektovanja elektronskih kola. Komponente elektronskih kola. Projektovanje i izrada elektronskih uređaja. Pravila projektovanja elektronskih kola pomoću računara. Projektovanje elektronskih kola uz pomoć računara. Opcije za projektovanje čipova (full-custom metoda, metoda standardnih ćelija, metode gejtovskih matrica. Gradivni blokovi za VLSI. Sinteza i projektovanje lejauta; simulacija, verifikacija i testiranje elektronskih kola i uređaja. Zaštita od smetnji u elektronskim uređajima. Analiza nepoznatih gotovih rešenja elektronskih kola i uređaja. Osnove mikrotalasne elektronike. Naučno-tehnička dokumentacija.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Konsultacije.Student radi dva domaća zadatka tokom semestra. Ispit radi u dva pismena dela. Na usmenom ispitu se formira konačna ocena. Ispit može da se polaže i kroz izradu i odbranu projekta - prototipa elektronskog uređaja ili kola, umesto praktičnog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
P. Vraneš, S. Ranđić, D. Simić, P. MarkovićUvod u projektovanje VLSI kola1995Nauka, BeogradSrpski jezik
D. Tjapkin, S. Ristić, S. Širbegović, R. RamovićKomponente i konstruisanje elektronskih uređaja 11992Nauka, BeogradSrpski jezik
L.NađProjektovanje elektronskih uređaja – analiza postojećih rešenja elektronskih kola - skripta2004FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdane30.00
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Završni ispit - I deoneda20.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Samardžić dr Nataša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kisić dr Milica
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Blaž Nelu
Stručni saradnik-Laborant

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti