Predmet: Impulsna i digitalna elektronska kola (06 - EM304)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 11.02.2008..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudada

Predmeti kojima je preduslov predmet Impulsna i digitalna elektronska kola

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Projektovanje elektronskih kola pomoću računaradane
Odabrana poglavlja iz impulsne elektronikedada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primene poluprovodničkih naprava u ulozi prekidača, analize i projektovanja kola sa prekidačima. Upoznavanje sa načinom rada, karakteristikama i primenom osnovnih digitalnih elektronskih komponenti u najvažnijim familijama logičkih kola. Upoznavanje najvažnijih impulsnih kola. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike.
- sposobnost interpretacije kataloških podataka poluprovodničkih prekidačkih komponenti - sposobnost projektovanja osnovnih pobudnih kola za optimalno upravljanje prekidačima - sposobnost analize i projektovanja tipičnih impulsnih kola, uključujući simulacije uz pomoć računara i merenja u laboratoriji - sposobnost procene načina nastajanja i prostiranja impulsnih smetnji u elektronskim uređajima, kao i osnove borbe protiv njih - sposobnost analize i projektovanja osnovnih impulsnih kola.
Najčešći neprostoperiodični signali (impulsi). Idealni i realni prekidači. Poluprovodničke naprave kao prekidači (dioda, bipolarni tranzistor, mosfet, tiristor, ostale komponente): način rada, karakteristike, modeliranje, optimalan način korišćenja. Uobličavačka kola (linearna i nelinearna, bez pojačavača i sa pojačavačem). Komparatori. Karakteristike logičkih kola. Najvažnije familije logičkih kola (TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, GaAs kola): osnovne kapije, karakteristike, primena. Prostiranje digitalnih signala po vodovima. Nestandardne primene logičkih kola. Bistabilna kola. Astabilna kola. Monostabilna kola. Generatori linearnih signala. Funkcijski generatori.
Predavanja; Auditorne vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L.NađImpulsna i digitalna elektronska kola - skripta2004FTN Novi SadSrpski jezik
L.Nađ, M.Damnjanović, D.KrklješZbirka rešenih ispitnih zadataka iz impulsne elektronike2007FTN, Novi SadSrpski jezik
S.Tešić, D.VasiljevićOsnovi elektronike (Glava: Impulsna kola)2005Građevinska knjiga BeogradSrpski jezik
D.Živković,M.PopovićImpulsna i digitalna elektronika (Glave 1 - 10)1992Nauka ETF BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milanovič Robert

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti