Predmet: Odabrana poglavlja iz impulsne elektronike (06 - EM530)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.10.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Impulsna i digitalna elektronska koladada
Sticanje znanja iz oblasti primene impulsnih kola, važnih u pojedinim specijalnim oblastima elektronike. Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja iz ove problematike.
Student stiče sposobnost: 1. projektovanja i primene impulsnih pojačavača; 2.projektovanja specijalnih kola za optimalno upravljanje poluprovodničkim prekidačima; 3.analize i projektovanja specijalnih impulsnih kola, uključujući simulacije uz pomoć računara i merenja u laboratoriji; 4. sprečavanja nastanka i prostiranja impulsnih smetnji u elektronskim uređajima.
Teorija i primena impulsnih (širokopojasnih) pojačavača. Zaštita od impulsnih smetnji. Specijalne poluprovodničke prekidačke komponente (brze diode, tunel diode, jednospojni tranzistori, HEMT tranzistor, razne mosfet strukture, specijalne tiristorske strukture, IGBT, MCT i ostale komponente): način rada, karakteristike, modeliranje, optimalan način korišćenja. Specijalna uobličavačka kola. Brzi komparatori. Karakteristike logičkih kola. Nove familije logičkih kola (niskonaponska CMOS i BiCMOS kola, ECL – kola velikog stepena integracije, nova GaAs kola): osnovne kapije, karakteristike, primena. Razvođenje kritičnih signala u brzim digitalnim kolima. Prostiranje digitalnih signala po vodovima. Nestandardne primene savremenih logičkih kola. Impulsna integrisana kola za specijalne namene (drajveri prekidača, elektromagnetnih aktuatora, laserskih dioda itd). Merenja na impulsnim kolima.
Predavanja; Auditorne vežbe; Konsultacije. Student radi domaće zadatke i seminarski rad. Posle toga student radi projekat iz dela gradiva, odabranog u skladu sa interesovanjem, u pravcu uspešnijeg rada na master tezi. Ispit se sastoji od usmene odbrane projekta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Laslo NađOdabrana poglavlja iz impulsne elektronike2010Fakultet tehničkih nauka Katedra za elektroniku Novi Sad (skripta)Srpski jezik
A. BarnaHigh Speed Pulse and Digital Techniques1980John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Adel S. Sedra, Kenneth C.SmithMicroelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering)2003Oxford UniversityEngleski
H.Johnson, M.GrahamHigh-Speed Signal Propagation - Advanced Black Magic2003Prentice Hall PTR, NJEngleski
H.Johnson, M.GrahamHigh-Speed Digital Design1993Prentice Hall PTR, New JerseyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Obradović Đorđe
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović Živorad
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe