Predmet: Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola (06 - EM421)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.02.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudada
Mikroelektronikadada
Sticanje praktičnih znanja iz oblasti karakterizacije i testiranja mikroelektronskih kola, eksperimentalni rad sa mernim instrumentima u oblasti mikroelektronike.
- sposobnost snimanja karakteristika poluprovodničkih komponenti uz pomoć trasera krivih - sposobnost praktičnog testiranja pasivnih komponenti (otpornika, kondenzatora, induktora) - sposobnost merenja s/z/y-parametara, mikroelektronskih komponenti uz pomoć Vector Network Analyzer-a - sposobnost posmatranja specijalnih efekata na silicijumskom vejferu korišćenjem Wafer Probe Station
Uvod. Metode za testiranje mikroelektronskih komponenti i kola. Snimanje karakteristika poluprovodničkih komponenti (diode, Zener diode, tranzistora, MOSFET-a). Praktičan rad sa traserom Tektronix Curve Tracer (type 576). Karakterizacija i testiranje pasivnih komponenti (otpornika, kondenzatora, induktora). Praktičan rad sa HP 4277A LCZ metrom. Merenje s/z/y-parametara, merenje Q-faktora, merenje koeficijenta refleksije/transmisije. Praktičan rad sa Vector Network Analyzer-om Agilent E5071B. Merenja na wafer-y. Praktičan rad sa Wafer Probe Station. Posmatranje specijalnih efekata na čipu uz pomoć mikroskopa.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Goran Stojanović, Duka LjubišaKarakterizacija i testiranje elektronskih komponenti korišćenjem trasera krivih i LCZ metra - skripta2005FTN, Novi SadSrpski jezik
User manualType 576 Curve Tracer1987Tektronix, Inc.Engleski
User manual4277A LCZ Meter1986HEWLETT PACKARDEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada40.00
Kolokvijumdada20.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojanović dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasiljević dr Dragana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kojić dr Sanja
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Samardžić dr Nataša
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Blaž Nelu
Stručni saradnik-Laborant

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti