Asistent sa doktoratom Slobodan Jović


Missing picture!

Slobodan Jović

Asistent sa doktoratom


Telephone
E-mail
Academic titleAsistent sa doktoratom
Employee's biography not found!
Assistant with PhD
01.11.2023.
PositionFromToOrganizational unit
Assistant - Master01.10.2019.30.09.2022.Chair of Architecture and Urban Planning
Assistant - Master01.10.2016.30.09.2019.Chair of Architecture and Urban Planning
Criterium of productionDescription
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Novaković N. , Radoman R. , Milošević I. , Jović S., Druga nagrada na pozivnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje poslovno-stambenog objekta u Budvi (druga nagrada), mart 2012.; objavljeno u pratećoj publikaciji Blok konferencije, Beograd, 10-13.maj 2012
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Zeković M., Žugić V., Stojković B., Jović S., Konstantinović D.: Instructions on Architectural Competitions (Pouke arhitektonskih konkursa) - izložba iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna, recenzija: Dr Maja Đilas, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka i Efemera kolektiv, 2017, ISBN 978-86-7892-996-0
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Nova paradigma – Nova čitanja“ (‘New Paradigm – New Readings’) – izložba arhitektonske fotografije i prostornih pojmova u okviru međunarodnog festivala INFANT 2018, Novi Sad, Srbija. Autor izloženog rada. Katalog izložbe: ISBN 978-86-7931-672-1. Katalog festivala: ISBN 978-96-7931-666-0
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Zeković M., Žugić V., Stojković B., Jović S.: New Paradigm - New Readings (Nova paradigma - nova čitanja)- izložba iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna, recenzija: Dr Dragana Konstantinović, Kulturni centar Novi Sad, 2018, ISBN 978-86-7931-666-0
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Jović, S., član autorskog tima projekta fasade zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, prikazano na Međunarodnoj izložbi arhitekture NOW/SADA, Teaching by design, Italy –Now, Muzej savremene umetnosti, Novi Sad, decembar 2012, katalog ISBN 978-86-7892-365-4, strana 19.
() Report from the international meeting printed in its entiretyKonstantinović D., Jović S.: Metacode of Modernism: Novi Sad the Modern City, 1. International Scientific Conference: Post-socialist transformation of the city, Novi Sad: Filozofski fakultet, 12-13 November, 2019, pp. 67-82
() Report from the international meeting printed in its entiretyKonstantinović D., Jović S.: Size matters: problems and potentials of bigness of public socialist buildings, 1. Three Decades of Post-socialist Transition, Darmstadt: TU Darmstadt, 17-18 May, 2019, pp. 180-189
() Report from the international meeting printed in its entiretyKonstantinović D., Jović S.: SPACES AND PLACES OF CULTURE AND CREATIVE INDUSTRIES: CHALLENGES OF DESIGNING AND BUILDING NEW CULTURAL INFRASTRUCTURE , 14. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November, 2018, pp. 673-680, ISBN ISBN 978-86-6022-105
() Report from the international meeting printed in extractsKonstantinović D., Jović S.: METACODE OF MODERNISM: NOVI SAD THE MODERN CITY, 1. International Scientific Conference: Post-socialist transformation of the city, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 12-13 November, 2019, pp. 22-23
() Report from the international meeting printed in extractsNovaković N., Radoman R., Jović S., Housing Complex "Marevita Vilage", Međunarodna konferencija sa izložbom „S.ARH 2014“, Beograd, Book of Abstracts, ISBN 978-3-9816624-0-5, strana 251 (maj 2014.)
() Chapter in the M41 or research in the prominent thematic collection of the leading national importanceKonstantinović D., Jović S.: IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY DESIGN: NOVA MESTA AND MIKROGRANTING PROJECTS, In PARTICIPATORY PROCESSES IN URBAN PLANNING (Kostreš, M; Hanson, H. editors), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2019, str. 196-213, ISBN 978-86-6022-190-4
() Chapter in the M41 or research in the thematic collection of the national importanceKonstantinović D., Jović S., Jandrić R.: IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY DESIGN: NOVA MESTA AND MIKROGRANTING PROJECTS, In PARTICIPATORY PROCESSES IN URBAN PLANNING (Kostreš, M; Hanson, H. editors), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2019, str. 196-213, ISBN 978-86-6022-190-4
() Research published in the leading journal of the national importanceKonstantinović D., Jović S.: Kulturna i kreativna infrastruktura Novog Sada: potencijali alternativnog modela razvoja, Kultura polisa, 2018, Vol. 15, No 3, pp. 103-116, ISSN 1820-4589, UDK: 316.7:315.334.56
() Research published in the scientific journalJović S.: Analiza odnosa arhitektonskog i digitalnog prostora u savremenim arhitektonskim teorijama – studija slučaja hostela u Kotoru, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, No 8/2011, pp. 1972-1975, ISSN 0350-428X
() Research published in the scientific journalJović S., Konstantinović D., Cvijetić J.: ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA HOTELA „ZLATIBOR“ U UŽICU, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 34, No. 12, pp. 2172-2175, ISSN 0350-428X
() Research published in the scientific journalNinković V., Konstantinović D., Jović S.: Centar za stimulaciju pravilnog razvoja i neformalnog obrazovanja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No. 1/2018, pp. 136-139, ISSN 0350-428X, UDK: 72.012
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyPrvi crnogorski salon arhitekture, galerija „Dado Đurić“ , Cetinje, učesnik kao koautor projekata stambenog objekta „House H“ i stambenog kompleksa „Marevita village“ u konkurenciji arhitektonski projekti, Novaković N., Radoman R., Jović S., katalog ISBN 978-9940-9244-9-2, strana 41., 49. i 168. (decembar 2013)
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Momirov M., Jović S., Bede A.: Fokus na modernizam – SPENS, izložba: 26.12.2019-31.1.2020, Društvo arhitekata Novog Sada; katalog (naučna recenzija: dr Miljana Zeković), Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2020, ISBN 978-86-81662-00-7
() Author exhibition with catalog and scientific reviewIvanić R., Bede A., Tamaš Dačić A., Jović S., Konstantinović D., Momirov M.: Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950-1970 Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 23.03.-09.04. naučna recenzija: doc dr Mirjana Sladić, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2017
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B., Stevanović D.: Projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta Doma Revolucije u Nikšiću - konkursno rešenje - selektirani arhitektonski projekat za međunarodnu izIožbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu "PRESPAJANjE/REWIRING", Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2016, ISBN 0351-9775
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B.: Kulturna stanica Svilara, Izložba Tri veka Almaškog kraja, Istorijski arhiv grada Novog Sada, 13.10-15.12.2017, Katalog izložbe Tri veka Almaškog kraja (recenzija prof dr Slobodan Bjelica, prof dr Darko Reba), Novi Sad, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, 2017, str. 52-53, ISBN 978-86-919373-8-6
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B.: Kulturna stanica Novo naselje, Izložba studio projekta, kompleks Svilara; Publikovano u: Na putu do kulturnog centra/Road to Culture Centre (urednici D.Polić, O. Tomašević, M. Jozić), Novi Sad, Novo kulturno naselje, 2017, str. 104-105, ISBN 978-86-900148-0-4
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Momirov M., Jović S., Mitrović J.: APKP na stanici - izložba arhitektonskih studija razvoja železničkog čvora u Novom Sadu, recenzija: dr Darko Polić, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016, str. 1-10, ISBN 978-86-7892-895-6
() Author exhibition with catalog and scientific reviewZeković M., Žugić V., Stojković B., Jović S.: New Paradigm - New Readings (Nova paradigma - nova čitanja)- izložba iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna, recenzija: Dr Dragana Konstantinović, Kulturni centar Novi Sad, 2018, ISBN 978-86-7931-666-0
() Author exhibition with catalog and scientific reviewIvanić R., Konstantinović D., Jović S., Momirov M., Bede A., Strehovec A.: Fokus na modernizam - Arhitektura Novog Sada 1970 -1985 Istorijski arhiv grada Novog Sada, 26. Decembar 2018 – 15. Januar 2019. naučna recenzija: dr Miljana Zeković, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2018, ISBN 978-86-919345-4
TitleScientific areaHigher education institutionElection date
Asistent sa doktoratomArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences01.11.2023.
Assistant - MasterArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences01.10.2019.
Assistant - MasterArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences01.10.2016.