Asistent Bojan Jorgovanović


Nedostaje slika

Bojan Jorgovanović

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Bojan Jorgovanović rođen je 25.06.1998. godine u Novom Sadu. Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ prirodno-matematički smer završio je u Novom Sadu 2017. godine. Iste godine upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na studijskom programu Računarstvo i automatika. U julu 2021. godine odbranio je diplomski rad pod nazivom „Modelovanje sistema zasnovano na veštačkim neuronskim mrežama“ sa najvišom ocenom 10 i stekao diplomu diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Master akademske studije završio je u septembru 2022. godine odbranom master rada pod nazivom „Poređenje performansi upravljačkog algoritma regulatora po stanjima sa algoritmom zasnovanim na učenju sa potkrepljenjem“ sa najvišom ocenom 10 i stekao diplomu master inženjera elektrotehnike i računarstva. Od 5.11.2021. zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, Katedra za automatsko upravljanje u zvanju saradnika u nastavi, a od 5.11.2022. u zvanju asistenta.

Asistent
05.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2021.04.11.2022.Katedra za automatsko upravljanje
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka05.11.2022.
Saradnik u nastaviAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.