Istraživač saradnik Ivana Stevanović


Nedostaje slika

Ivana Stevanović

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2433
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Istraživač saradnik
24.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.06.2022.23.10.2022.Departman za saobraćaj
Istraživač saradnik01.01.2022.31.12.2022.Departman za saobraćaj
Istraživač saradnik25.04.2021.31.12.2021.Departman za saobraćaj
Istraživač pripravnik01.05.2018.Departman za saobraćaj
NazivU Ustanovi
„Analiza karakteristika parkiranja na parkiralištu ispred Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu“

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

„Uporedna analiza pokazatelja rada sistema javnog prevoza u Inđiji u vremenskim presecima 2008. i 2016. godine“

Master rad

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStevanović I., Pitka P., Simeunović M., Miličić M., Kovačević (Savković) T.: The influence of an electronic payment system on passenger comfort in vehicles of urban public passenger transport, 6. 6th International Academic Conference on Places and Technologies, Pečuj: University of Pecs Faculty of Engineering and Information Technology, 9-10 May, 2019, pp. 446-453, ISBN 978-963-429-378-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStevanović I., Miličić M., Kovačević (Savković) T., Pitka P.: Effects of Autonomous Vehicles Technology Usage, 7. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, 6-7 December, 2019, pp. 175-182, ISBN 978-86-6022-230-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Kovačević (Savković) T., Pitka P., Atanasković P., Stevanović I.: Place and role of dangerous goods safety advisor, 2. International Conference "Transport for Today's Society", Bitola: Faculty of Technical Sciences Bitola, 17-19 May, 2018, pp. 403-410, ISBN 978-9989-786-77-8, UDK: 656.025.4:620.26-046
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Stevanović I., Kovačević (Savković) T.: Marketing Mix in Transport, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEK and ECOR, 11-12 October, 2018, pp. 185-196, ISBN 978-86-80698-12-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Stevanović I., Kovačević (Savković) T.: Analiza i komparacija troškova održavanja vozila u voznom parku, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No. 4, pp. 61-64, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMiličić M., Gladović P., Kovačević (Savković) T., Stevanović I.: Model za procenu rentabilnosti rada linija u međumesnom prevozu putnika, Put i saobraćaj, 2020, Vol. 66, No. 2, pp. 39-46, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStevanović I., Miličić M., Stojić G., Kovačević (Savković) T.: Aplication of Quality management System in a Transport Enterprise (Primena sistema menadžmenta kvalitetom u transportnom preduzeću), 21. Međunarodna DQM konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 28-29 Jun, 2018, pp. 94-99, ISBN 978-86-86355-36-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač pripravnikOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka25.04.2018.