Asistent Tatjana Budimirov


Nedostaje slika

Tatjana Budimirov

Asistent


Telefon-
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Tatjana Budimirov je rođena 08.12.1992. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“ u Zrenjaninu završila je 2007. godine kao đak generacije. Zrenjaninsku gimnaziju – opšti smer je završila 2011. godine kao nosilac Vukove diplome. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovala je na brojnim takmičenjima iz raznih oblasti.

Fakultet tehničkih nauka, smer Geodezija i geoinformatika je upisala 2011. godine. Diplomirala je 2015. godine sa temom „Izrada glavnog projekta geodetske mreže za potrebe obnove premera u KO Vojvoda Stepa“. Master studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Geodezija i geinformatika je završila jula 2016. godine odbranom master rada na temu „Eksperimentalno istraživanje primene GNSS prijemnika GentooOptimus u postupku pozicioniranja RTK metodom“. Ukupna prosečna ocena tokom osnovnih, a i master studija je 10.00. Doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Geodezija i geoinformatika je upisala 2016. godine.

Od oktobra 2015. je volontirala na izvođenju nastave na brojnim predmetima na Fakultetu tehničkih nauka, smer Geodezija i geomatika. U zvanje istraživača pripravnika izabrana je aprila 2018. godine na projektu pod nazivom „Razvoj sistema podrške odlučivanju za potrebe integralnog upravljanja vodnim resursima na slivu TR37018“ pod rukovodstvom prof. dr Slobodana Kolakovića, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka. U zvanje istraživača saradnika izabrana je aprila 2021. godine na istoimenom projektu. U zvanje asistent-master izabrana je marta 2022.

Kao autor i koautor objavila je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima. Dobitnik je brojnih priznanja, nagrada i stipendija.

Govori i piše engleski jezik.

Asistent
15.01.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.01.2022.31.12.2022.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač saradnik25.04.2021.31.12.2021.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač pripravnik01.05.2018.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Asistent15.11.2022.03.03.2025.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent04.03.2022.14.11.2022.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent01.12.2023.14.01.2024.Katedra za geodeziju
Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKuzmić T., Bulatović V.: PERFORMANCE ANALYSIS OF PPP POSITIONING METHOD BY USING IGS REAL-TIME SERVICE, Geodetski vestnik, 2018, Vol. 62, No 4, pp. 604-618, ISSN 0351-0271, UDK: 528.22
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKuzmić T., Davidović M.: Geographic information system – One step forward in the Digital Age, 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 7-10 Jun, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVasić D., Marković M., Batilović M., Kuzmić T., Davidović M.: Procena rizika pri transportu objekata velikih dimenzija pomoću mobilnog laserskog skeniranja, 8. iNDiS, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 1183-1189, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKuzmić T., Sušić Z., Bulatović V., Davidović M.: Application of radar sensing method in the deformation detection procedure, 8. iNDiS, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 875-881, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDavidović M., Kuzmić T.: Application of geodetic technologies in water management, 8. International Scientific Conference on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Zenica, 14-16 Novembar, 2018
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Kuzmić T.: Analiza tačnosti GNSS prijemnika GentooOptimus u RTK režimu rada, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2017, str. 1-80, ISBN 978-86-525-0310-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDavidović M., Ninkov T., Trifković M., Kuzmić T.: Primena metoda inženjerske geodezije kod 3D modelovanja prostora i objekata u projektima energetske efikasnosti, Izgradnja, 2018, No 1-3, ISSN 0350-5421, UDK: 624+71+72(05)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Kuzmić T., Trifković M.: Optimizacija geodetske mreže za potrebe obnove premera u katastarskoj opštini Vojvoda Stepa, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2018, No 33, pp. 85-100, ISSN 0352-6852, UDK: 528.41
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDavidović M., Ninkov T., Trifković M., Kuzmić T.: Uloga geodezije u projektima energetske efikasnosti, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2018, No 34, pp. 119-132, ISSN 0352-6852, UDK: 620.9:502.131]:528
(M53) Rad u naučnom časopisuKuzmić T.: Eksperimentalno istraživanje primene GNSS prijemnika GentooOptimus u postupku pozicioniranja RTK metodom, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 6, pp. 1225-1228, ISSN 0350-428X, UDK: 528.3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka04.03.2022.
Istraživač saradnikGeodezijaFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač pripravnikGeodezijaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikGeodezijaFakultet tehničkih nauka25.04.2018.