Asistent sa doktoratom dr Vladan Krsman


Nedostaje slika

dr Vladan Krsman

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-4534
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Vladan D. Krsman rođen je 01. novembra 1985 godine, u Sarajevu, BiH. Diplomski-master rad iz oblasti analize statičke sigurnosti subprenosnih mreža odbranio je na katedri za Elektroenergetiku pri departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 2009. godine, kao prvi u generaciji bez upisa apsolventskog staža.
Godine 2014. upisao je doktorske studije na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobitnik je nagrade za najboljeg studenta promocije mastera, kao i nagrade „Momčilo Momo Novković“ za najboljeg studenta doktorskih studija, na  Fakultetu tehničkih nauka, univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2017. godine.
Njegovu oblast interesovanja čine algoritamska rešenja za proračune distributivnih mreža i korekciju podataka električnog modela, kao i optimalno upravljanje planiranim/ neplaniranim radovima u polju i aktivnostima u distributivnim mrežama, u uslovima normalnih i ekstremnih vremenskih pojava. Član je domaćeg nacionalnog komiteta CIRED.

Asistent sa doktoratom
15.03.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent15.03.2018.14.03.2023.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Specijalizovani algoritmi za detekciju, identifikaciju i estimaciju loših podataka u elektrodistributivnim mrežama

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2017

Generalizovani linearni model analize statičke sigurnosti subprenosnih mreža

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuV. D. Krsman, A. T. Sarić, „Verification and estimation of phase connectivity and power injections in distribution network,“ Electric Power Systems Research, vol. 143, pp. 281-291, February 2017.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuV. D. Krsman and A. T. Sarić, „Bad area detection and whitening transformation-based identification in three-phase distribution state estimation,“ IET Generation, Transmission & Distribution, Available online, April 2017.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuV. D. Krsman, A. T. Sarić and N. V. Kovački, „Including of branch resistances in linear power transmission distribution factors for fast contingency analysis,“ International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 22, Issue 7, pp. 961-975, October 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV. Krsman, B. Tešanović, J. Dojić „Pre-processing of pseudo measurements based on AMI data for distribution system state estimation,“ MedPower 2016, Belgrade, November 2016.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLj. Samardzic, V. Krsman, ""The impact of overloaded transmission lines and transformers of transmission network on generation," 2nd international conference thermal power and sustainable development TENOR 2011, Ugljevik, September 2011.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsman V., Parmaković A., Lamberti L.: FLISR with Field Devices and Distribution Management System, 11. IET International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management - APSCOM, Hong Kong, 11-15 November, 2018, pp. 1-3, ISBN 978-1-78561-942-7
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduLj. Samardzic, V. Krsman, "The impact of load of transmission and transformers on power system generation," 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 2011.
(M53) Rad u naučnom časopisuKrsman V.: Generalizovani linearni model tokova snaga, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2009, No 4, pp. 1219-1222, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuKrsman V., Jovičić M.: Uticaj konfiguracije merenja na tačnost analize loših podataka u statičkoj estimaciji stanja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, No 11, pp. 1940-1943, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuKrsman V., Tešić A.: UPRAVLJANJE NEPLANIRANIM ISPADIMA U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 34, No. 09, pp. 1638-1641, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuKrsman V., Petričević H.: UTICAJ DISTRIBUTIVNIH GENERATORA NA KOORDINACIJU ZAŠTITE IZMEĐU PREKIDAČA I OSIGURAČA U RADIJALNIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 34, No. 09, pp. 1543-1546, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuKrsman V.: Korelacija fizičkog i matematičkog modela prenosne mreže, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, ISSN 0350-428X
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKrsman V.: Specijalizovani algoritmi za detekciju, identifikaciju, i estimaciju loših podataka u elektrodistributivnim mrežama, Novi Sad, 2017
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka15.03.2023.
DocentElektroenergetika15.03.2018.