Asistent-master Simona Prokić


Nedostaje slika

Simona Prokić

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Simona Kašterović rođena je 12.03.1992. u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Gimnaziju "Vaso Pelagić" u Brčkom završila je 2011. godine sa prosečnom ocenom 5,00. Nakon toga je upisala osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Diplomirani profesor matematike. Osnovne studije je završila 2015. godine, sa prosečnom ocenom 9,42. Zatim je upisala master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici i završila ih 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,78, odbranivši master rad pod nazivom "Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun". Od 2017.godine je student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici.

Od novembra 2016. godine je zaposlena na katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Asistent
20.09.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2021.19.09.2023.Katedra za matematiku
Asistent01.10.2018.30.09.2021.Katedra za matematiku
Saradnik u nastavi01.11.2016.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun

Master rad

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2017

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKašterović S., Gilezan S.: Kripke-style Semantics and Completeness for Full Simply Typed Lambda Calculus, Journal of Logic and Computation, 2020, Vol. 30, No. 8, pp. 1567-1608, ISSN 0955-792X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSilvia Ghilezan, Jelena Ivetić, Simona Kašterović, Zoran Ognjanović, Nenad Savić: Probabilistic reasoning about simply typed lambda terms, LFCS 2018 - Logical Foundations of Computer Science, Florida, USA, January 2018, Lecture Notes in Computer Science 10703: 170-189
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSimona Kašterović, Michele Pagani, Towards Probabilistic Testing of Lambda Terms, 7. . Logic and Applications, Dubrovnik, 24.-28. September, 2018
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKašterović S.: Kripke semantike u intuicionističkoj iskaznoj logici, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017, pp. 93-99
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduS. Ghilezan, J. Ivetić, S. Kašterović, Z. Ognjanović, N. Savić, Towards probabilistic reasoning about simply typed lambda terms, Sedma nacionalna konferencija Verovatnosne logike i njihove primene, Beograd, Srbija, 8. - 8. Nov, 2017, pp. 11 - 12
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2021.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Saradnik u nastaviTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2017.
Saradnik u nastaviTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2016.