Asistent Bojan Stojković


Nedostaje slika

Bojan Stojković

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
01.10.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2018.30.09.2021.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Saradnik u nastavi01.11.2016.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)„Pouke arhitektonskih konkursa“ - internacionalni arhitektonski konkurs u realizaciji udruženja Efemera kolektiv iz Novog Sada, podržan od strane Grada Novog Sada (Rešenje broj 6-4/2017-601-II, od 18/05/2017), 2017. Član stručnog žirija. Dvojezični katalog izložbe: srpski, engleski; ISBN 978-86-7892-996-0. Selekcioni odbor izložbe: Juliet Rufford (Ujedinjeno Kraljevstvo), Tien Ling (Tajvan), Jorge Palinhos (Portugal), Erika Petrić (Austrija), James Dalton (Australija), Eglė Navickienė (Litvanija), Efemera Kolektiv (Miljana Zeković, Višnja Žugić, Bojan Stojković, Vladan Perić, Jelena Mitrović, Srbija).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta Doma Revolucije u Nikšiću - konkursno rešenje“ - selektirani arhitektonski projekat za međunarodnu izložbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu „PRESPAJANJE/REWIRING“, Novi Sad, 2016. (D. Konstantinović, M. Zeković, V. Žugić, S. Jović, B. Stojković, D. Stevanović); Dvojezični katalog izložbe: srpski, engleski - specijalno izdanje „DaNS, časopis za arhitekturu i urbanizam“, br 081 - ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844, str. 056. Selekcioni odbor izložbe: Ana DŽokić (Holandija, Srbija), Marc Neelen (Holandija), Grozdana Šišović (Srbija), Eugen Pănescu (Rumunija), Idis Turato (Hrvatska), Iva Petković (Crna Gora), Aleksandar Bede (Srbija).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Adolf“ - prostorna instalacija - selektirani projekat za međunarodnu izložbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu „PRESPAJANJE/REWIRING“, Novi Sad, 2016. Član autorskog tima. Dvojezični katalog izložbe: srpski, engleski - specijalno izdanje „DaNS, časopis za arhitekturu i urbanizam“, br 081 - ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844., str.116. Selekcioni odbor izložbe: Ana DŽokić (Holandija, Srbija), Marc Neelen (Holandija), Grozdana Šišović (Srbija), Eugen Pănescu (Rumunija), Idis Turato (Hrvatska), Iva Petković (Crna Gora), Aleksandar Bede (Srbija).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„The Backyard“ - prostorna instalacija. Projekat prikazan na međunarodnoj izložbi ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Student's Works Exchange) u organizaciji Nacionalnog centra performativnih umetnosti i Centralne dramske akademije, Peking, NR Kina, 2012. Član autorskog tima. Dvojezični katalog izložbe: kineski, engleski; ISBN 978-7-104-03840-5, str. 074-077. Selekcioni odbor izložbe: Marina Raytchinova (Bugarska), Michael Ramsaur (SAD), Sun Daqing (N. R. Kina), Paweł Dobrzycki (Poljska), Ian Evans (Ujedinjeno Kraljevstvo).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Tavern Serbia“ - konkursno rešenje za prostornu instalaciju. Projekat prikazan na međunarodnoj izložbi ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Student's Works Exchange) u organizaciji Nacionalnog centra performativnih umetnosti i Centralne dramske akademije, Peking, NR Kina, 2012. Član autorskog tima. Dvojezični katalog izložbe: kineski, engleski; ISBN 978-7-104-03840-5, str. 078-080. Selekcioni odbor izložbe: Marina Raytchinova (Bugarska), Michael Ramsaur (SAD), Sun Daqing (N. R. Kina), Paweł Dobrzycki (Poljska), Ian Evans (Ujedinjeno Kraljevstvo).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom."Iz drugog ugla" ("From the other point of view"), Međunarodna izložba radova ISDSWE 2011 (Intenational Stage Design Students' Works Exchange), Centralna akademija drame (The Central Academy of Drama), Peking, N. R. Kina, 2011. Član autorskog tima. Dvojezični katalog izložbe: kineski, engleski; ISBN 978-7-104-03583-1, str 80. Selekcioni odbor izložbe: Marina Raytchinova (Bugarska), Michael Ramsaur (SAD), Sun Daqing (N. R. Kina), Paweł Dobrzycki (Poljska), Piroska É. Kiss (Mađarska).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Nova paradigma – Nova čitanja“ (‘New Paradigm – New Readings’) – izložba arhitektonske fotografije i prostornih pojmova u okviru međunarodnog festivala INFANT 2018, Novi Sad, Srbija. Autor izloženog rada. Katalog izložbe: ISBN 978-86-7931-672-1. Katalog festivala: ISBN 978-96-7931-666-0.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom."Susret / Encounter" - izložba iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna, Zeković M., Konstantinović D., Žugić V., Stojković B., Jović S., recenzija: Dr Mirjana Sladić, Kulturni centar Novi Sad, 2016, ISBN 978-86-7931-535-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Stojković B., Žugić V.: MIKROARHITEKTONSKA TIPOLOŠKA GRUPA: PLATFORMA ZA RAZVOJ SEKUNDARNIH FUNKCIJA ARHITEKTURE, Publikovano u Zborniku radova Međunarodne naučne konferencije iNDiS (14 ; 2018 ; Novi Sad)- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M53) Rad u naučnom časopisu„Kreativni društveni hab u Adelajdu“, Bojan Stojković, Miljana Zeković, Višnja Žugić, u ur. Rade Doroslovački „Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka“, ISSN 0350-428X; br. 5/2018 str. 793-796.
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B.: Kulturna stanica Novo naselje, Izložba studio projekta, kompleks Svilara; Publikovano u: Na putu do kulturnog centra/Road to Culture Centre (urednici D.Polić, O. Tomašević, M. Jozić), Novi Sad, Novo kulturno naselje, 2017, str. 104-105, ISBN 978-86-900148-0-4
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B.: Kulturna stanica Svilara, Izložba Tri veka Almaškog kraja, Istorijski arhiv grada Novog Sada, 13.10-15.12.2017, Katalog izložbe Tri veka Almaškog kraja (recenzija prof dr Slobodan Bjelica, prof dr Darko Reba), Novi Sad, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, 2017, str. 52-53, ISBN 978-86-919373-8-6
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2021.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.11.2016.