doc. Bojan Jelačić


Nedostaje slika

Bojan Jelačić

Docent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Bojan Jelačić je rođen 10.08.1988. godine u Mostaru, od oca Petra i majke Nevenke rođene Skočajić. Odrastao je u Kifinom Selu kod Nevesinja. Osnovnu školu "Risto Proroković" je završio 2003. godine u Kifinom Selu kao nosilac Vukove diplome, a gimanziju "Aleksa Šantić" 2007. godine u Nevesinju. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na kome završava osnovne studije 2011., master studije 2012. i specijalističke akademske studije 2015. godine, kada i upisuje doktorske studije.

U zvanje asistenta mastera na Fakultetu tehničkih nauka je izabran 2016. godine. Držao je vežbe iz predmeta Arhitektura distribuiranih sistema i Industrijski komunikacioni protokoli u Elektroenergetskim sistemima sa nepunim radnim vremenom.

Doktorsku disertaciju je prijavio 2021. godine na temu "Metodologija za bezbednu primenu računarstva u oblaku u nadzoru i upravljanju pametnim elektroenergetskim sistemima" na Fakultetu tehničkih nauka. Javna odbrana doktorske teze je upriličena oktobra 2022. godine.

Trenutno drži predavanja na predmetu Virtuelizacija procesa.

Autor i koautor je na tri naučna rada objavljena u istaknutim međunarodnim časopisima, radu u nacionalnom časopisu, kao i šest radova objavljenih u saopštenjima sa međunarodnih skupova.

Kao koautor, objavio je "Praktikum računarskih vežbi iz predmeta Arhitektura distribuiranih sistema".

Više od 12 godina je angažovan u industrijskim projektima usmerenim na pametne elektroenergetske mreže.

Oženjen, otac dvoje dece i ponosan stric.

Docent
01.05.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.04.2023.30.04.2023.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Stručni saradnik-Laborant01.10.2022.31.03.2023.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent01.10.2019.30.09.2022.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent01.10.2016.30.09.2019.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJelačić B., Lendak I., Stoja S., Stanojević M., Rosić D.: Security risk assessment-based cloud migration methodology for smart grid OT services, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2020, Vol. 17, No. 5, pp. 113-134, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStoja S., Vukmirović S., Dalčeković N., Čapko D., Jelačić B.: Accelerating performance in critical topology analysis of distribution management system process by switching from monolithic to microservices, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, 2018, Vol. 63, No. 3, pp. 338-343, ISSN 0035-4066
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGogić D., Lendak I., Jelačić B.: Simulation – based evaluation of DDoS against Smart Grid SCADAs , 5. Workshop on the Security of Industrial Control Systems & of Cyber-Physical Systems - CyberICPS, Luksemburg: CyberICPS 2019 : 5th Workshop on the Security of Industrial Control Systems and of Cyber-Physical Systems, Luxembourg, 23-27 September, 2019
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBijelic Z., Milanovic B., Jovisic M., Jelačić B.: Research of development and production effects machinery and electric system for hydro power plants on the basis of its technologies, 8. International Scientific Conference Research and development of mechanical elements and systems - IRMES, Trebinje, 7-9 September, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJelačić B., Rosić D., Lendak I., Stanojevic M., Stoja S.: STRIDE to a secure Smart Grid in a hybrid cloud, 3. Workshop on the Security of Industrial Control Systems & of Cyber-Physical Systems - CyberICPS, Oslo: Springer, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72817-9_6, 11-15 September, 2017, pp. 77-90, ISBN 978-3-319-72817-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStoja S., Vukmirović S., Jelačić B., Čapko D., Dalčeković N.: Architecture of Real-Time Database in Cloud Environment for Distributed Systems , 2. International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation, Madrid: IEEE, 18-20 November, 2014, pp. 258-263, ISBN 978-1-4799-7599-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStoja S., Vukmirović S., Jelačić B.: Publisher/Subscriber Implementation in Cloud Environment, 8. INTERNATIONAL CONFERENCE ON P2P, PARALLEL, GRID, CLOUD AND INTERNET COMPUTING, Compiegne: IEEE, 28-30 October, 2013, ISBN 978-0-7695-5094-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJelačić B., Vukmirović S., Stoja S.: A software infrastructure for distributed data models in Cloud, 21. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 26-28 November, 2013, ISBN 978-1-4799-1420-3
(M53) Rad u naučnom časopisuJelačić B.: Jedno rjesenje softverske infrastrukture za distribuirane modele podataka, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2012, ISSN 0350-428X
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjeno softversko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu01.05.2023.
AsistentPrimenjeno softversko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
AsistentPrimenjeno softversko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.10.2016.