Asistent Marijana Vujinović


Nedostaje slika

Marijana Vujinović

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođena je 22.06.1991. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ i gimnaziju  „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu je završila kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije je završila na Fakultetu tehničkih nauka – odsek Geodezija i geomatika 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Završni rad sa temom „OGC SOS sistemi za praćenje nivoa voda” odbranila je sa ocenom 10. Master akademske studije završila je 2015. sa prosečnom ocenom 9,89. i odbranjenom temom „Lokalne geodetske mreže i ocene standard merenih pravaca u zavisnosti od načina stabilizacije tačaka” sa ocenom 10. Tokom studija je bila stipendista fonda za mlade talente za studente završnih i master studija.

U zvanje asistenta izabrana je u martu 2016. godine. Na departmanu za građevinarstvno i geodeziju na FTN-a, od 2014. godine učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Geodezija“, „IT sistemi premera“, „Metode preciznih geodetskih merenja i obrada podataka“, „Inženjerska geodezija 1“.

Govori i piše engleski jezik.

Kao autor i koautor objavila je nekoliko naučnih radova u časopisima nacionalnog značaja.

Asistent
07.03.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent07.03.2020.06.03.2023.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent07.03.2016.06.03.2019.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent01.12.2023.06.03.2024.Katedra za geodeziju
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre20.12.2023.Katedra za geodeziju
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.09.2016.20.12.2023.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka07.03.2024.
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka07.03.2020.
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka07.03.2016.