Marko Kovačević


Nedostaje slika

Marko Kovačević

Asistent-Master


Telefon021/4801-255
E-mail

Rođen je 1989. godine u Šapcu. Master tezu odbranio je 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Doktorske studije upisao je 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje asistenta promovisan je 2014. godine. Istraživački interes usmeren ka digitalnoj televiziji, namenskim računarskim sistemima i sistemima za testiranje.

Asistent-Master
01.02.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master01.02.2014.Katedra za računarske komunikacije
NazivU Ustanovi
Jedno rešenje prikaza sadržaja interaktivnih servisa digitalne televizije u android grafičkoj ravni

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Jedno rešenje dekodovanja i prikaza DVB Teleteksta i Subtitle-a na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanom na Android platformi

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.02.2017.