doc. dr Nemanja Popović


Nedostaje slika

dr Nemanja Popović

Docent


Telefon021/485-2585
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.01.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2013.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Metodi ubrzanja komponente za paralelne proračune

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

NAPREDNI DISTRIBUTIVNI MENADŽMENT SISTEM ZASNOVAN NA CLOUD INFRASTRUKTURI

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Jedno rešenje distribuirane topološke analize za rad u realnom vremenu

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPopović N., Popović D., Seskar I.: A Novel Cloud-Based Advanced Distribution Management System Solution, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, Vol. 14, No 8, pp. 3469-3476, ISSN 1551-3203
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović N.: An Optimal Placement of ADMS in Cloud Data Center, 18. IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad: IEEE, 1-4 Jul, 2019, ISBN 978-1-5386-9301-8
(M53) Rad u naučnom časopisuPopović N.: JEDNO REŠENJE DISTRIBUIRANE TOPOLOŠKE ANALIZE ZA RAD U REALNOM VREMENU, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, Vol. 1, No 12, pp. 2806-2809, ISSN 0350-428X, UDK: 004.3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjeno softversko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu01.01.2019.
AsistentPrimenjeno softversko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.10.2016.
AsistentElektroenergetika01.10.2013.