doc. dr Nikola Vojnović


Nedostaje slika

dr Nikola Vojnović

Docent


Telefon021/485-2595
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.05.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.04.2019.31.05.2019.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent-Master01.04.2013.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Prekidi u uravnoteženim elektroenergetskim sistemima

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Primena procedure proračuna tokova snaga za proračun radijalnih distributivnih mreža s kratkim spojevima

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: New bus classification and unbalanced power flow of large‐scale networks with electronically interfaced energy resources, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, Vol. 28, No 3, ISSN 2050-7038
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P., Prica M., Kenneth L.: Review of Modeling Challenges and Potential Solutions for Integration of Emerging DERs in DMS Applications - Power Flow and Short-Circuit Analysis, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2018, ISSN 2196-5625
(M53) Rad u naučnom časopisuVojnović N.: Primena procedure proračuna tokova snaga za proračun radijalnih distributivnih mreža s kratkim spojevima, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2012, No. 8, pp. 1557-1560, ISSN 0350-428X, UDK: 621.316
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P.: Izazovi u modelovanju i proračunima distributivnih mreža usled integracije obnovljivih distribuiranih energetskih resursa, 11. CIRED, Kopaonik, 24-28 Septembar, 2018, ISBN 978-86-83171-21-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: Proračun nesimetričnih tokova snaga aktivnih trofaznih distributivnih mreža, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjačka Banja, 26-30 Septembar, 2016
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.05.2019.
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.04.2016.
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.04.2013.