doc. dr Mirjana Kranjac


Nedostaje slika

dr Mirjana Kranjac

Docent


Telefon0214721402
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 126

Biografija: Mirjana Kranjac

 

Mirjana V. Kranjac je rođena u Novom Sadu, 1959. godine. Sa Vukovom diplomom je završila osnovnu školu “Branko Radičević” i gimnaziju “Moša Pijade” u Novom Sadu.  1982. godine završila je studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektrotehnički odsek, smer: elektronika. Magistarsku tezu odbranila je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1994. godine i time stekla zvanje: Magistar kliničkog inženjerstva. MBA studije upisala je školske 2007/2008 na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i United Business Institutes, Brisel na smeru: Preduzetna inteligencija i menadžment projekata. 2010. godine završila je ove studije kao student generacije i time stekla zvanje: MBA Magistar poslovnog menadžmenta.

Doktorsku disertaciju sa temom: „Modeli realizacije projekata uz podršku fondova Evropske unije na području AP Vojvodine“  odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2010. godine i time stekla zvanje: Doktor tehničkih nauka.

Profesionalne aktivnosti i radno iskustvo dr Mirjane Kranjac su: 

Od 1982. do 1987. godine zaposlena je u “ŽTP Vojvodina“, Novi Sad, kao stručni saradnik na poslovima održavanja telekomunikacione infrastrukture železničkog sistema.

Od 1987. do 2002. godine radi u korporaciji JP PTT saobraćaja „Srbija” i  „Telekom Srbija” u Novom Sadu, na pozicijama saradnika i glavnog inženjera zaduženog za izradu strateških planova za regiju Vojvodina. Od 1997. godine preuzima rukovođenje Sektorom za razvoj što podrazumeva izradu strateških i operativnih planova i upravljanje realizacijom kompleksnih projekata na području Vojvodine.

Sa inženjerske strane, najznačajniji zadatak u nizu projekata koje je vodila u kompaniji „Telekom Srbija”, bio je projektovanje, izgradnja i uklapanje nove digitalne tranzitne telefonske centrale tipa Alcatel E10 u postojeće analogno okruženje.  Učestvovala je u digitalizaciji gotovo svih telefonskih centrala na području Vojvodine.

 Od 2002. do 2010. godine nalazi se na pozicijama vodećeg saradnika i pomoćnika direktora za područje Vojvodine u JP PTT „Srbija”, RJ „Kablovskodistributivni sistemi - KDS”. Radi u oblasti multimedijalnih komunikacija na organizovanju poslova, izradi strategije poslovanja i na vođenju investicione izgradnje.

Od 2005. godine radi kao predavač po pozivu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Saobraćajnom odseku iz oblasti primene telekomunikacija u poštanskom sistemu.

Od 2010. do marta 2012. godine je predavač (upravljanje projektima, strategijski menadžment) na Evropskom univerzitetu u Beogradu, u zvanju docenta za oblasti: Osnove projektovanja, Osnove projektovanja tehnoloških procesa, Teoriju sistema, Upravljanje sistemima, Upravljanje projektima i Strategijski menadžment.

Od 12. marta 2012. godine radi u Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade Vojvodine na mestu: samostalni stručni saradnik za vodni, vazdušni saobraćaj i granične prelaze.

 Inicijator je i član tima koji je izradio „Strategiju razvoja širokopojasnih telekomunikacija za AP Vojvodinu za period 2007-2010”. Zamenik je predsednika Saveta za širokopojasne telekomunikacije AP Vojvodine. Savetnik je Klastera za transport i logistiku Vojvodine i saradnik Centra za standardizaciju i sertifikaciju Vojvodine. Aktivan je član Inženjerske komore Srbije i predavač na njenim skupovima. Poseduje licence za projektovanje i izvođenje radova iz oblasti elektrotehnike.

Izabrana je za evaluatora projekata za IPA program Evropske unije. Ekspert je u prekograničnom projektu Srbija-Mađarska: „Izrada Strategije razvoja inovativnosti u području južne Mađarske i Vojvodine sa prekograničnim elementima”. 

Recenzent je istaknutog međunarodnog naučnog časopisa "Ekonomika”, ISSN 1392-1258, koji izdaje Vilnus univerzitet iz Litvanije. Objavila je preko 40 radova u domaćim i prestižnim međunarodnim časopisima.

Završila je specijalizacije u Francuskoj (Alcatel), Danskoj (Commscope), Belgiji (Cisco), Americi (Harmonic).  

Pored srpskog, tečno govori engleski i nemači jezik, a služi se francuskim jezikom. Poseduje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

Udata je i majka je dvoje dece.

Docent
01.12.2012.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Mini max blok kodovi

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1982

Uticaj pratećih dijagnoza na parametre bolničkog morbiditeta

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Univerzitet u Beogradu

1994

Modeli za realizaciju projekata uz podršku fondova Evropske unije na području AP Vojvodine

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

-

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKranjac M., Sikimić U., Vapa Tankosić J., Tomić S.: The Contribution of EU Funds to Wellbeing and Sustainable Development in Central European Countries, European journal of sustainable development, ISSN: 2239-5938, Vol. 6, No.1, pp. 85-102, European Journal of Sustainable Development, 2017, Vol. 6, No 1, pp. 85-102, ISSN 2239-5938
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: STRATEGIC DEVELOPMENT BASED ON PRINIPLS OF SMART SPECIALIZATION, CASE OF VOJVODINA, 19. Naučno stručni skup Informacione tehnologije, Žabljak: Elektrotehnicki faukltet Podgorica, 24-28 Februar, 2014, pp. 1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Primena GIS-a u E-trgovini, 16. E-trgovina, Palić, 20-22 April, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, U., Sikimić, U. , Dj. Dupljanin, M. Tomić, S. (2015) Use of geographic information systems in analysis of telecommunication market, 5th International conference on information society and technology, ICIST 2015 conference, Kopaonik, 9-13. mart 2014, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: ICIST, 8-11 Mart, 2015, pp. 331-335
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, M., Sikimić, U., Vučinić, M., Trubint, N. (2015) The use of GIS in the model of implementation of the light train transport in Novi Sad, Towards a human city 2015, Novi Sad, FTN, 24-25. oktobar,2015, ISBN 978-86-7892-541-2, pp. 200-216 , 5. Towards a humane city, Novi Sad: FTN Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 200-216, ISBN ISBN 978-86-7892-54
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M., Sikimić U., Dupljanin Đ., Dumnić S.: Personalized design in interactive mapping as a part of information society, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Informaticko dustvo Srbije, 9-13 Mart, 2014, pp. 333-338, ISBN 978-86-85525-14-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M., Sikimić U., Dupljanin Đ., Kranjac Ž.: Kranjac, M., Sikimić, U., Dupljanin, Đ., Kranjac, Ž. (2013) The use of ICT in support of public administration to the development of logistics, 1. Logistics International Conference, Beograd: Saobraćajni fakultet Beograd, 28-30 Novembar, 2013, pp. 94-98, ISBN 978-86-7395-321-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M., Sikimić U., Kranjac Ž.: Kranjac, M., Sikimić, U., Kranjac, Ž. (2013) Multimedia communication in urban transport towards creation of human cities, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehnickih nauka Novi Sad, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 134-140, ISBN 978-86-7892-541-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, M., Sikimić, U., Kranjac, Ž. (2013) Multimedia learning as tool for human capital development, Na putu ka dobu znanja 2013, Sremski Karlovci, Fakultet za menadžment, septembar 2013, pp. , 1. Međunarodna naučno stručna konferencija "Na putu ka dobu Znanja", Sremski Karlovci: FAM Sremski Karlovci, 27-28 Septembar, 2013, pp. 106-111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M., Sikimić U., Dupljanin Đ., Kranjac Ž.: The use of ICT in support of public administration to the development of logistics, 1. Logistics International conference Conference, Beograd, Saobraćajni fakultet Beograd, 28-30. novembar 2013, ISBN 978-86-7395-321-2 , pp. 94-98, 1. Logistics International Conference, Beograd: University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Vojvode Stepe 305, Belgrade, Serbia, 28-30 Novembar, 2013, pp. 94-100, ISBN 978-86-7395-321-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, M., Sikimić, U. : The new global learning framework of project management (case of Serbia) Globalization and higher education in economics and business administration, GEBA. Iasi, 2011, Vol V, pp. 163-182, ISBN 978-973-703-550-9, 1. International Conference "Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration" - GEBA, Iasi, 21-23 Oktobar, 2010, pp. 163-182, ISBN 978-973-703-550-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Kranjac M.: Kranjac, M., Isakov, S. : Prikaz strategije širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period od 2007. do 2010 INFOTEH 2008, Jahorina, 2008, ISBN-99938-624-2-8- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, M., Sikimic, U., Tomic, S., Simic, I. (2016) E-government based on GIS platform for the support of state aid transparency, ICIST 2016, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 29-2 Februar, 2016, pp. 346-351
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: GIS in the e-government platform to enable state financial subsidies data transparency, Kranjac, Sikimic, Paroski, Tomic, Mipro 2016, 39. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija, 30-3 Maj, 2016, pp. 383-387
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, M., Sikimi', U., Vujakovi', M. (2015) Model for calculation of post service efficiency by using GIS, 36. The 36th International ICT Convention - MIPRO 2013, Opatija: MIPRO 2015, 20-24 Maj, 2013, pp. 353-359, ISBN ISBN 978-953-233-083
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M., Sikimić U., Dupljanin Đ., Tomić S.: Use of Geographic information systems in analysis of telecommunication market, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 331-335, ISBN 978-86-85525-16-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: How to ensure sustainable development of Serbia: supporting innovation and entrepreneurship?, 4. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Kladovo: ETRAN, 5-8 Jun, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Structuring of goods flow database in transport supply chain , 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Informaticko drustvo Srbije, 12-15 Mart, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac M.: Spatial Analysis of the Clustering Process, 40. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama, Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 22-26 Maj, 2017, pp. 255-261, ISBN 978-953-233-093-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Lazić, D., Drajić, D., Krstajić, P., Obradović, M. : Design of block codes for pholyphase signals, IEEE ISIT, Canada, 1983.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLjikar, M., Svirčević, S., Obradović-Sikimić, M., Đetvai, A., Martinović, V. Review of reliability and availability of telephone system for Higher hierarchical level (CVHN), RELECTRONIC '95, Scentific Society for telecommunications, Budapest, 1995, pp. 219-223
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac, M., Ljikar, M., Martinović, V., Krčo, S. : The concept of the telephone service quality from the view of the user, Relin Com '98, Budapest, 1998
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac, M. : Reviewal of i2010 and related documents in Serbia, ICT'2008, Roma, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLjikar, M., Obradović, M. : Measuring of parameters which characterize repeated calls in telephone traffic, Proceedings of IEEE International conference on telecommunications ICT ’98, Porto Carras, Greece, June 21-25, 1998, Vol. IV, pp. 212-215
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLjikar, M., Kovačević, S., Svirčević, S., Kranjac, M. : Effectiveness of telecommunication system as a measure of service quality, Relin Com '98, Budapest, 1998
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac, M. : Building of HFC network Salajka, experience of common work between PTT „Srbija“ and Telekom „Srbija“, South-Еast European Broadband Conference - SEEBB 2006, Beograd, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKranjac, M., Isakov, S. : Prikaz strategije širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period od 2007. do 2010, INFOTEH 2008, Jahorina, 2008, ISBN-99938-624-2-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Kranjac, M., Molnar, Č. : Rekonstrukcija kablovskodistributivnog sistema u Subotici, INFOTEH 2008, Jahorina, 2008.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKranjac M.: European funds as a fact of sustainable development in Central Eastern European countries, Facta Universitatis - series: Economics and Organization, 2011, Vol. 8, No 3, pp. 301-312, ISSN 0354-4699
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKranjac M.: Kranjac, M., Sikimić, U., Kranjac, Ž. (2013) Multimedia communication in urban transport,, 31. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel, Beograd: PosTel , 3-4 Decembar, 2013, pp. 391-399, ISBN 978-86-7395-314-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar M., Kranjac M., Martinović V., Jovicki B. : Raspoloživost telekomunikacione usluge, TELFOR '99, Beograd, 1999
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Obradović-Sikimić, M., Martinović, V. : Izračunavanje stacionarne raspoloživosti telefonskih centrala Metaconta, MIPRO '90, Rijeka, 1990.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Martinović, V., Obradović-Sikimić, M. : Efektivnost telekomunikacionog sistema, YUTEL, Ljubljana, 1990.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniМartinović, V., Ljikar, M., Đetvai, A., Obradović-Sikimić, M. : Određivanje nekih saobraćajnih karakteristika telefonskih centrala putem računara, MIPRO '91, Rijeka, 1991
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Obradović-Sikimić, M., Martinović, V., Milošević, V. : Ponašanje ponovljenih poziva u telefonskom saobraćaju, YUTEL '90, Ljubljana, 1990.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Šel, M., Obradović, M., Tamburkovski, D., Lagundžin, D. : Određivanje parametara telefonskog saobraćaja u decentralizovanim mesnim mrežama, TELFOR '94, Beograd, 1994, str. 118-121
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović-Sikimić, M., Đetvai, A., Martinović, V., Ljikar, M., Ljubojević, V., Svirčević, S. : Izračunavanje parametara efektivnosti CVHN centrale, TELFOR '95, Beograd, 1995, str. 160-163
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMartinović, V., Kranjac, M., Ljikar, M. : Korisnik i telefonska usluga, ETRAN '99, Zlatibor, 1999
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Kranjac, M., Martinović, V. : Uticaj ponovljenih poziva na telefonski saobraćaj, ETRAN '99, Zlatibor, 1999
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini Popović, D., Rončević, D., Mačar, V., Kranjac, M., Ljikar, M., Kirda, J. : Prikaz komutacionog sistema EWSD sa softverskim mogućnostima za merenje telefonskog saobraćaja, IT'2000, Žabljak, 2000
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Kranjac, M. : Mreže SDH generacije, YU INFO 2000, Kopaonik, 2000.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLjikar, M., Kranjac, M., Martinović, V., Sorak, S. : Parametar telekomunikacione usluge - TE2.5, XLIV ETRAN, Sokobanja, 2000.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaКрањац, М.: Модели за реализацију пројеката уз подршку фондова Европске уније на подручју АП Војводине
(M72) Odbranjen magistarski radКрањац, М.: Утицај пратећих дијагноза на параметре болничког морбидитета
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPoštanski saobraćaj i komunikacijeFakultet tehničkih nauka29.11.2012.