doc. Aleksandar Stanisavljević


Nedostaje slika

Aleksandar Stanisavljević

Docent


Telefon021/485-4547
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 610

Stanisavljević Aleksandar rođen je u Beogradu 10.08.1988. Osnovnu školu i srednju tehničku školu ''Nikola Tesla'' završio je u Sremskoj Mitrovici.
Diplomirao je 2011 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a master studije završio 2012 godine takođe na Fakultetu tehničkih nauka, odbranivši master rad ''Uticaj distributivnih generatora i kondenzatora na vrednost struje kvara po IEC i IEEE standardima'' sa ocenom 10, sa srednjom ocenom na master studijama 9.50. Radni odnos zasnovao je 2012 na Fakultetu tehničkih nauka kao istraživač pripravnik i iste godine upisuje doktorske studije. Godine 2016. izabran je u zvanje Asistent-Master, na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače. Na fakultetu drži vežbe na studijskim programima osnovnih studija: E1 – Energetika, elektronika i telekomunikacije - iz predmeta Obnovljivi izvori i male elektrane i Softverski praktikum, Sabraćaj –Elektrotehnika i električne mašine. Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama. Autor ili koautor je više od 20 naučnih radova, od kojih su dve publikacije u vrhunskim međunarodnim časopisima.

Docent
01.10.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik28.01.2015.01.10.2016.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Istraživač pripravnik01.12.2012.01.12.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent01.11.2016.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStanisavljević A., Katić V.: Magnitude of voltage sags prediction based on harmonic footprint for application in DG control system, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2019, ISSN 0278-0046
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKatić V., Stanisavljević A.: Smart Detection of Voltage Dips Using Voltage Harmonics Footprint, IEEE Transaction on Industry Applications, 2018, No 99, pp. 5331-5342
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStanisavljević A., Katić V., Dumnić B., Popadić B.: A Comprehensive Overview of Digital Signal Processing Methods for Voltage Disturbance Detection and Analysis in Modern Distribution Grids with Distributed Generation, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2019, Vol. 16, No. 5, pp. 125-149, ISSN 1785-8860
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanisavljević A., Katić V., Popadić B., Dumnić B.: Voltage dips detection in a microgrid with distributed generation for grid-tie inverter protection purposes, 19. European Conference on Power Electronics and Applications, Varšava: EPE´17 ECCE Europe, 12-14 Septembar, 2017
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStanisavljević A., Katić V., Dumnić B., Popadić B.: A Brief Overview of the Distribution Test Grids with a Distributed Generation Inclusion Case Study, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 115-129, ISSN 1451-4869
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
Saradnik u nastaviEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.11.2016.
AsistentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.11.2016.
Istraživač saradnikOpšta energetikaFakultet tehničkih nauka28.01.2015.
Istraživač pripravnikTermoenergetika01.12.2012.