vanr. prof. dr Marko Todorov


Nedostaje slika

dr Marko Todorov

Vanredni profesor


Telefon021/485-2463
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Marko Todorov je rođen 1979. godine u Novom Sadu. Zvanje diplomiranog inženjera arhitekture stekao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Stručno iskustvo sticao je u projektnim biroima u Novom Sadu i Abu Dabiju. Od 2008. godine učestvuje u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja i projektovanja enterijera. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Konzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI veka" je odbranio 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje docenta na katedri za arhitekturu i urbanizam izabran je 2015. godine. Bavi se teorijskim radom i projektovanjem. Oblasti interesovanja su mu savremeni enterijer i arhitektonsko projektovanje. Kao deo tima autora, učestvovao je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera. Nagrađivan je na više međunarodnih i nacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture. Autor je i koautor više naučnih radova iz oblasti arhitekture i dizajna.

Vanredni profesor
01.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.02.2015.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Arhitektonska studija gradskog hotela

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Konzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI veka

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Todorov M, Sladić, M: TP6 Apartament, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 48-49, ISBN 978-86-7466-579-4;
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Sladić M., Todorov M., Miškeljin I.: Winery in Petrovaradin, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 4-5, ISBN 978-86-7466-579-4;
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu, 2014. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš I., Todorov M., Miškeljin I.: Izveden objekat predškolske ustanove u Novom Sadu (u ulici Antona Urbana 2). Autorski tim u sastavu: Igor Maraš, Marko Todorov, Ivana Miškeljin. Objekat je nagrađen na Salonu arhitekture u Novom Sadu za 2010. godinu kao najbolji rad u kategoriji: Arhitektonska realizacija. prikazano u Katalogu izložbe Salona arhitekture, str. 39, Novi Sad, 25. jun - 1. jul 2010. Objekat je prikazan na međunarodnoj izložbi Now/Sada (8.26. decembra 2011. u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu) sa dvojezičnim katalogom "Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now; izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam; str. 35-38, ISBN 978-86-7892-365-4; Prikazano u časopisu DaNS . časopis za arhitekturu i urbanizam; Mirjana Sladić: "Disciplina jednostavne forme", br. 73/74, str. 22-27; ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Maraš I., Todorov M., Kojić R.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Books and Wine, interior design, Novi Sad, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.*****Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Todorov M., Kojić R., Kubet V.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Glаvni projekаt delа enterijerа Subotičkog pozorištа (projekаt 2011, u izvođenju); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Ivаnа Miškeljin, dr Jelenа Atаnаcković Jeličić, Mаrko Todorov, Rаdomir Kojić, Vlаdimir Kubet, Vlаdаn Vаrićаk. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 25-26, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.*****Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Kostreš M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Glаvni аrhitektonsko/grаđevinski projekаt dogrаdnje OŠ „Žаrko Zrenjаnin“ (projekаt 2008, izvedeno 2009); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Igor Mаrаš, dr Jelenа Atаnаcković Jeličić, mr Milicа Kostreš, Mаrko Todorov. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 41-42, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.*****Todorov M., Miškeljin I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Realizovani projekаt enterijera studentske službe Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – (idejni i glavni projekаt enterijera 2010, realizacija 2011); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Mаrko Todorov, Ivаnа Miškeljin. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 45-46, ISBN 978-86-7892-365-
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Sladić M., Todorov M.: TP6 Apartament, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 48-49, ISBN 978-86-7466-579-4;- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Sladić M., Todorov M., Miškeljin I.: Winery in Petrovaradin, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 4-5, ISBN 978-86-7466-579-4;- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Atanacković-Jeličić J., Grgić S., Hadžiahmetović E., Miškeljin I., Miškeljin B., Todorov M.: Otkupnа nаgrаdа nа međunаrodnom konkursu zа zgrаdu Muzejа sаvremene umetnosti Vojvodine, deo projektаntskog timа u sаstаvu Jelenа Atаnаcković Jeličić, Stаnislаv Grgić, Emir Hаdžiаhmetović, Ivаnа Miškeljin, Bojаnа Miškeljin, Mаrko Todorov. Prikаzаno u dvojezičnom kаtаlogu izložbe pristiglih rаdovа nа konkurs (67 konkursnih rešenjа, iz 11 zemаljа centrаlne i jugoistočne Evrope) New Museum-The Museum of Contemporary Art Vojvodina, Project Exhibition: Architectural Design for a New Building of the Museum of Contemporary Art Vojvodina, January 27-Jun 27, 2007, MOCAV 033 i prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi "NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 55-58, ISBN 978-86-7892-365-4.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Autorski tim: Jelena Atanacković Jeličić, Marina Carević, Dejan Ecet, Tihomir Janjušević, Radomir Kojić, Milica Kostreš, Igor Maraš, Ivana Maraš, Ivana Miškeljin, Milenko Radović, Mirjana Sladić, Marko Todorov, konsultant Milan Rapajić. Sastav žirija: Milenko Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci; Vladimir Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci; Vesna Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije; Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko druženje urbanista; Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije; Branka Šekarić, istoričar umetnosti, Republički zavo
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Miškeljin I., Miškeljin B., Todorov M.: Трећа награда на међународном конкурсу за идејно урбанистичко архитектонско решење Трга Републике с рибљом пијацом у Новом Саду: ”Competition for Conceptual Urbanistic-Architectural Design of the Republic Square with the Fish Market”. Члан ауторског тима у саставу: Мишкељин, Б; Мишкељин, И; Тодоров, М. Приказано у каталогу пристиглих радова (број пријављених радова: 161, број пристиглих решења: 61) и на изложбама у Гимназијској улици и у галерији ”Веља Мацут”16-22.05.2009. Пројекат је приказан на међународној изложби Now/Sada (8-26. 12. 2011.) са двојезичним каталогом: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, стр. 41-42. ISBN 978-86-7892-365-4. Жири у саставу: академик проф. Boris Podrecca (Аустрија), prof. dr Klaus Bolinger (Немачка), проф. др. Јелена Атанацковић Јеличић (Србија), Александар Џелебџић (Србија), Донка Станчић (Србија), мр Милица Костреш (Србија), Игор Павличић (Србија)
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Miškeljin I., Todorov M., Radović M.: Miškeljin Ivana; Todorov Marko; Radović Milenko: Otkupna nagrada na međunarodnom otvorenom arhitektonskom konkursu za idejno rešenje javne biblioteke u Hajd parku u Londonu (Velika Britanija), u organizaciji međunarodne organizacije „Archasm“ sa sedištem u Indiji. Članovi žirija: Terry Pawson (Principal Architect, TPA, London); Pouya Zamanpour (Partner, London-Atelier, London); Adrian Welch (Editor, e-architects.com, London), april 2017.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Todorov M.: Učešće u radu stručnog žirija za dodelu međunarodne nagrade Ranko Radović za kategoriju Realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade za 2017. i 2018. godinu. Sastav žirija: Mustafa Musić; prof. dr. Petar Arsić; doc. dr Marko Todorov; Jovan Mitrović; Milan Dimitrijević
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), projekat transformacije postojećeg objekta u Zemunu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-135-5, str 24-27. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Crevar N., Nožinić R., Sladić M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 1“ (2016) prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-135-5, str 19. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-135-5, str. 8-15. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: “Lanzarote Music Factory“ – arhitektonski projekat kuće muzike na ostrvu Lanzarote, Kanarska ostrva, Španija (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-134-8, str. 52-55, Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Miškeljin I., Tkačenko S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Arhitektura i pejzaž – eksperiment 11“ (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-134-8, str. 40-43, Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Hyde Park Library London“, idejno rešenje javne biblioteke u Hajd parku u Londonu u Velikoj Britaniji (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-134-8, str. 26-31, Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Janjušević T., Todorov M.: Umetnički projekat "Your Olfactory Dream", prikazano na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba, 2015. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 57-58 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Grgić S., Hadžiahmetović E., Miškeljin I., Miškeljin B., Todorov M.: Umetnički projekаt: Kutijа-mikrosvet nаcionаlne kulture, tim u sаstаvu: Jelenа Atаnаcković Jeličić, Stаnislаv Grgić, Emir Hаdžiаhmetović, Ivаnа Miškeljin, Bojаnа Miškeljin, Mаrko Todorov (Srbijа ) i Slobodаn Velevski, Ninа Kаrаngelevskа, Ivаnа Kostovskа, Gorаn Mičkovski, Dimitаr Pаpаsterevski, Ivа Pаvlovik Lаtаs, Aleksаndаr Rаdevski, Sаšа Tаsić, Nikolа Tomevski (Mаkedonijа) . Prikаzаno u međunаrodnoj monogrаfiji: Dadić-Dinulović,T: Srbija moj slučaj/ Serbia: My Case, Clio i British Council Serbia, 2008, str. 98-122), ISBN: 978-86-908463-1-3, Beograd, 2008 (M14)
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.*****Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.*****Todorov M., Janjušević T., Kojić R., Atanacković-Jeličić J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: School of Agriculture, Futog, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.*****Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Idejni projekаt „Apаrt hotel 2“ – objekаt zа smeštаj nаučnih rаdnikа nа Univerzitetu u Novom Sаdu (idejni projekаt 2008, glаvni projekаt u izrаdi); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Igor Mаrаš, dr Jelenа Atаnаcković Jeličić, Mаrko Todorov, Ivаnа Miškeljin. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 43-44, ISBN 978-86-7892-365-4- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Izložba "4 x RTV x 505", Galerija "Đura Kojić", Novi Sad, decembar 2014 - januar 2015, 4 projekta gde su svi radovi rezultat grupe autora, čija su imena pobrojana po abecednom redu, recenzija: dr Milena Krklješ, docent, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-665-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiškeljin I., Todorov M.: Architecture of the Contemporary Museum: The Transformation of Its Role and Meaning, 4. International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012, pp. 95-102, ISBN 978-86-88601-06-1, UDK: COBISS.SR-ID 193542156
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiškeljin I., Todorov M.: The Role of Architecture in the Process of Popularization of Museums in Serbia, 6. iNDiS, Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 391-398, ISBN 978-86- 7892-452-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaMiškeljin I., Todorov M.: dr Ivana Miškeljin, dr Marko Todorov: „Vele-Enterijer“ kao zaštitino ostrvo, programska raznovrsnost kao polazište za optimizaciju arhitektonksog projektovanja u funkciji održivog razvoja, Tematski zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, 2017, str. 153-168. Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. Izdanje pomaže: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. ISBN: 978-86-7892-842-0., Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 153-168, ISBN 978-86-7892-842-0, UDK: COBISS.SR-ID 319212039
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2020.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2015.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija29.05.2013.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija26.04.2010.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija26.02.2009.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka03.03.2008.