vanr. prof. dr Aleksandar Anđelković


Nedostaje slika

dr Aleksandar Anđelković

Vanredni profesor


Telefon021/485-2393
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 004

B I O G R A F I J A

(CURRICULUM   VITAE)

IME I PREZIME: Aleksandar Anđelković

ADRESA: Patrijarha Rajačića 37/6, Petrovaradin, Novi Sad

TELEFON :  +381 21 657 20 75

MOBILNI TELEFON: +381 65 200 60 60

E – mail: aleksandar.andjelkovic@gmail.com

DATUM I MESTO RODJENJA: 30.04.1981. Šabac

Diplomirani inženjer – Master  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek mašinstvo, smer energetika i procesna tehnika, usmerenje toplotna tehnika

PROSEK OCENA NA STUDIJAMA: 8,56

DIPLOMSKI – MASTER RAD NA TEMU: Energetski menadžment (primer Novosadske mlekare), ocena 10(deset)

STATUS: Student druge godine doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program - mašinstvo (prosek ocena na doktorskim studijama 10.00)

 OBRAZOVANJE

          

·         1988 – 1996 završena osnovna škola '' Sele Jovanović '' u Šapcu

·         1996 – 2000 završena gimnazija '' Vera Blagojević '' u Šapcu ,  prirodni smer

·         2000 – 2005 Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu mašinski odsek, smer energetika i toplotna tehnika, usmerenje toplotna tehnika

·         2009 - ... Upisan na drugu godinu doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

·         Dobitnik diplome '' Vuk Karadžić '' za postignut izuzetan uspeh u toku školovanja, kao i nagrada za osvojena prva mesta na opštinskim i međuopštinskim takmičenjima iz matematike, hemije i fizike

·         Osvojeno prvo mesto iz matematike 2 na 43-tim Susretima studenata mašinstva – '' Mašinijada 2003 '' u konkurenciji 22 fakulteta i više škole

·         Osvojena nagrada za najbolji diplomski-master rad na temu                    ’’ Energetski menadžment, primer Novosadske mlekare’’  na 47- tim Tradicionalnim susretima studenata mašinstva – MAŠINIJADA 2007. Herceg Novi u konkurenciji 18 radova predstavnika fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije.

·         Nacionalni pobednik za najbolji rad i predstavnik Srbije na svetskom takmičenju 10. REHVA WORLD CONGRESS – CLIMA 2010 – Tema rada: Passive and renewable energy systems applied on a housing estate

 OBJAVLJENI RADOVI, UČEŠĆA NA PROJEKTIMA I KONFERENCIJAMA, ČLANSTVA U STRUKOVNIM OGRANIZACIJAMA

·         Anđelković, A. i ostali: Studija „Supstitucija prirodnog gasa u sistemima proizvodnje toplotne energije na području Automne pokrajine Vojvodine“, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 2010, Novi Sad - Subotica, Srbija

·         Anđelković, A. : Energy management (Example of Novi Sad Dairy), Naziv skupa: Installations for construction and environmental comfort, Timisoara 2009.

·         Anđelković, A. : Opšti pristup energetskoj efikasnosti u sektoru mlečne industrije, Naziv skupa: 14.Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja 2009.

·         Anđelković A, Bjelaković, R. Njerš,A: Tehno-ekonomska analiza primene toplotne pumpe (primer hotela "Vinski Dvor" u Hajdukovu), Naziv skupa: 40. Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji (40. Kongres KGH), Beograd, Sava Centar 2009.

·         Anđelković, A. Mujan, I: Selection of passive and renewable enegry sistems applied on a housing estate, Naziv skupa: Installations for construction and environmental comfort, Timisoara 2010.

·         Anđelković, A. Mujan, I: Poster prezentacija na 10. REHVA Svetskom kongresu – CLIMA 2010, tema : Passive and renewable enegry sistems applied on a housing estate, Antalya, Turkey 2010.

·         Učesnik konferencije “TREND 2006“ (XII skup na temu: Bolonjski proces i primena novog zakona) Kopaonik, 06-09.mart 2006, tema izlaganja: Objektivnost ocenjivanja studenata Univerziteta u Novom Sadu.

·         Učesnik na Projektu 2060336 Ministarstva rudarstva i energetike i Norsk Energy-a. ’’Traning on the implementacion of Kyoto Protocol Clean Development Mechanism’’, 25-27.09.2007. and 23-25.10.2007. 

·         Učesnik brojnih seminara na temu reforme školstva, kao i stručnih tribina ( Studentski put u Evropu 1 – jul 2005, Studentski put u Evropu 2 – maj 2006.)

·         Učesnik projekta Evropske komisije TEMPUS 2006. „Implementation of students parliaments in Serbia“                 BR: C020A06

·         Član ASHARE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), osnivač i predsednik University of Novi Sad ASHRAE Student Branch

·         Član Student Activities Committee ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) Danube Chapter.

·        Član Upravnog odbora Društva za Grejanje, hlađenje i klimatizaciju Srbije KGH (Society for HVAC&R of Serbia)

·        Član međunarodnog instituta za hlađenje (IIR/IIF International Institute of Refrigeration)

·        Član Upravnog odbora SMEITS-a (Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije)

·        Član IBPSA Danube (the International Building Performance Simulation Association)

Vanredni profesor
25.09.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom23.04.2015.01.09.2015.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent14.06.2010.01.04.2015.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Saradnik u nastavi01.10.2008.01.06.2010.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Saradnik u nastavi01.10.2007.01.12.2007.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Docent25.09.2015.Katedra za toplotnu tehniku
NazivU Ustanovi
Enegretski menažment - primer Novosadske mlekare

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Modeliranje energetskih karakteristika dvostruko ventilisanih fasada

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMujan I., Anđelković A., Munćan V., Kljajić M., Ružić D.: Influence of Indoor Environmental Quality on human Health and Productivity - A Review, Journal of Cleaner Production, 2019, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiLazarević S., Čongradac V., Anđelković A., Čapko D., Kanović Ž.: A novel approach to real-time modelling of the district heating substation system using LabVIEW, Journal of Cleaner Production, 2019, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAnđelković A., Mujan I., Dakić S.: Experimental validation of a EnergyPlus model: Aplication of a multi-storey naturally ventilated double skin facade, Energy and Buildings, 2016, Vol. 118, No 4/2016, pp. 27-36, ISSN 0378-7788
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAnđelković A., Gvozdenac Urošević B., Kljajić M., Ignjatović M.: Experimental research of the thermal characteristics of a multi-storey naturally ventilated double skin facade, Energy and Buildings, 2015, Vol. 86, No 01/2015, pp. 766-781, ISSN 0378-7788
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKljajić M., Anđelković A., Mujan I.: Assessment of relevance of different effects in energy infrastructure revitalization in non-residential buildings, Energy and Buildings, 2016, Vol. 116, pp. 684-693, ISSN 0378-7788
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiSučić B., Anđelković A., Željko T.: The concept of an integrated performance monitoring system for promotion of energy awareness in buildings, Energy and Buildings, 2015, Vol. 98, No 7/2015, pp. 82-91, ISSN 0378-7788
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAnđelkovic, A., et all., A review of the legal framework in shallow geothermal energy in selected European countries: Need for guidelines, Renewable Energy, In press, accepted manuscript, Available online 4 October 2018, https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.10.007
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKlljakić, M., Anđelković, A., Hasic, V., Muncan, V., Bilec, M., Shallow geothermal energy integration in district heating system: An example from Serbia, Renewable Energy, Available online 3 December 2018, In Press, Accepted Manuscript https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.11.103
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAnđelković A., Petrović J., Kljajić M.: DOUBLE OR SINGLE SKIN FAÇADE IN A MODERATE CLIMATE An EnergyPlus Assessment, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No Supplement 5, pp. 1501-1510, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAnđelković A.: Sensitivity analysis for daily building operation from the energy and comfort standpoint, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No Supplement 5, pp. 1485-1500, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAnđelković A., Cvjetković T., Đaković D., Stojanović I.: Development of Simple Calculation Model for Energy Performance of Double Skin Façades, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 251-267, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČenejac A., Bjelaković R., Anđelković A., Đaković D.: Covering of Heating Load of Object by Using ground heat as a Renewable Energy Source, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 225-235, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKljajić M., Anđelković A., Gvozdenac D.: Viability analysis of heat recovery solution for industrial process of roasting coffee, Thermal Science - International Scientific Journal, 2016, Vol. 20, No Supplement 2, pp. 623-637, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSudimac Budimir S., Anđelković Aleksandar S., Dubljević Sanja S., Thermal extras of vegetation walls in Belgrade climatic conditions, Thermal Science 2018 Volume 22, Issue Suppl. 3, Pages: 945-955
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić M., Živković P., Milutinović B., Vukić M., Anđelković A.: Experimental and numerical investigation of thermal and fluid flow processes in a matrix heat exchanger, Thermal Science 2018 OnLine-First Issue 00, Pages: 174-174 https://doi.org/10.2298/TSCI161028174T
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A.: Energy management in the public building sector – measuring, collecting, analyzing, verification and monitoring of energy and water consumption in buildings (ISGE/ISEMIC model), World Sustainable Energy Days, 29.02 – 02.03.2012. Wels, Austria, 0. World Sustainable Energy Days 2012, Wels: O.O. Energiesparverband, Energy agency of Upper Austria, Linz, 29-2 Februar, 2012, UDK: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days/
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniČenajac A., Bjelaković R., Anđelković A.: USE OF UNDERGROUND WATER ENERGY FOR IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY IN CIVIL BUILDINGS , 20. International Conference Building Service and Ambiental Comfort, Timisoara: Editura Politehnica 2011, 1-31 Januar, 2010, pp. 358-367, ISBN 1842-9491
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A., Petrović J., Spasojević M.: HEAT SUPPLY SAFETY IN DISTRICT HEATING SYSTEMS OF VOJVODINA PROVINCE , 5. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, 2-3 Maj, 2011, pp. 803-808, UDK: http://www.icet.eng.psu.ac.th
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A., Đaković D.: "DUOBLE SKIN FAÇADES – DEFINITION AND CONCEPT, HISTORICAL DEVELOPMENT, ADVANTAGES AND DISADVATANGES" 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering Niš 2011, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 638-648, ISBN 978-86-6055-018-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Anđelković A.: "HOW TO DETERMINE WHEN DRYING INTERVALS START AND FINISH DURING GRAIN DRYING" 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering Niš 2011, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 829-833, ISBN 978-86-6055-018-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRodić D., Anđelković A., Bjelaković R.: "APPLIANCE OF THERMAL OVERSTRAIN ON DUCT FREE MAIN HEATING PIPELINE „BORIK“ OF DISTRICT HEATING SISTEM OF CITY BANJA LUKA USING PRE-INSULATED PIPES PRODUCED BY ISOPLUS" , 42. International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije-SMEITS, Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju-KGH, 30-2 Novembar, 2011, pp. 107-114, ISBN 987-86-81505-61-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A.: Passive and renewable energy systems applied on a housing estate, Poster Presentation, 10. REHVA World Congress Sustainable Energy Use in Buildings, Antalya, 9-12 Maj, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A.: Selection of Passive and renewable energy systems applied on a housing estate, 20. International Conference Building Service and Ambiental Comfort, Timisoara: Editura Politehnica 2010, 1-31 Januar, 2010, pp. 81-88, ISBN 1842-9491
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A.: Energy management (Example of Novi Sad Dairy), 19. International Conference Building Service and Ambiental Comfort, Timisoara: Editura Politehnica 2009, 1-31 Januar, 2009, pp. 285-293, ISBN 1842-9491
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A.: Opšti pristup energetskoj efikasnosti u sektoru mlečne industrije, 14. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: Mašinski fakultet u Nišu, 13-16 Oktobar, 2010, pp. 81-86, ISBN 978-86-80587-96-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnđelković A., Bjelaković R., Njerš A.: Tehno-ekonomska analiza primene toplotne pumpe (primer hotela "Vinski Dvor" u Hajdukovu) , 40. International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)-Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije, 1-3 Decembar, 2009, pp. 159-167, ISBN 978-86-81505-50-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTekić Ž., Dumnić B., Čubrilo N., Anđelković A.: Objektivnost ocenjivanja studenata na Univerzitetu u Novom Sadu, 12. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehnickih nauka Novi Sad, 6-9 Mart, 2006, pp. 125-128, ISBN 86-85211-75-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAnđelković A.: Eksperimentalna analiza primene koncepta dvostrukih ventilisanih fasada u uslovima umereno kontinentalne klime, Klimatizacija Grejanje Hlađenje (KGH), 2015, pp. 29-35, ISSN 0350-1426
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMujan I., Anđelković A., Bjelaković R.: Intergisani pristup projektovanju u zgradarstvu – primer idejnog rešenja muzeja „Drake Well“ u Titusville-u, PA, SAD, Klimatizacija Grejanje Hlađenje (KGH), 2012, Vol. 41, No 2/2012, pp. 75-82, ISSN 0350-1426
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAnđelković A., Petrović J., Kljajić M., Đaković D.: Implementation of ISEGE/ISEMIC model on Faculty of Technical Sciences Novi Sad, Instalatorul (Romanian magazine for heating, ventilation, sanitary, gas installations), number 8/2012, ISSN 1223-7418, p.p. 28-33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDžolev N., Kostić B., Nadaški M., Anđelković A.: Ostvarene uštede i neiskorišćeni potencijal dosadašnjom primenom obračuna i naplate toplotne energije na osnovu merenja, na primeru toplana učesnica projekta KfW4 u Srbiji, Klimatizacija Grejanje Hlađenje (KGH), 2014, Vol. 43, No 4/2014, pp. 39-47, ISSN 0350-1426
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPetrović J., Anđelković A., Kljajić M., Đaković D.: Primena modela ISGE/ISEMIC na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Klimatizacija Grejanje Hlađenje (KGH), 2013, Vol. 42, No 1/2013, pp. 61-68, ISSN 0350-1426
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomUniverzitet u Novom Sadu25.09.2020.
DocentTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomUniverzitet u Novom Sadu25.09.2015.
AsistentTermoenergetika i termotehnika14.06.2013.
AsistentToplotna tehnika14.06.2010.
Saradnik u nastaviTermoenergetika i termotehnikaFakultet tehničkih nauka01.10.2007.