prof. dr Andrija Sarić


Nedostaje slika

dr Andrija Sarić

Redovni profesor


Telefon021/485-2585
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Rođen 19. septembra 1962. godine. Diplomirao na energetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1988. godine, magistrirao 1992. godine iz oblasti distributivnih mreža. Doktorsku disertaciju odbranio 1997. godine na istom fakultetu iz oblasti primene metoda veštačke inteligencije u elektroenergetskim sistemima.

U periodu 1989-1990. godine radio u Računarskom centru HE "Djerdap", a od 1990. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku kao asistent-pripravnik, a od 1992. godine kao asistent. Godine 1998. izabran u zvanje docenta na Katedri za elektroenergetske sisteme za predmete Upravljanje elektroenergetskim sistemima i Prenosne i distributivne mreže, dok je 2001. godine prevremeno izabran u zvanje vanrednog profesora, a 2006. godine u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Elektroenergetika. Godine 2006. izabran je za vanrednog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Elektroenergetika, gde je trenutno zaposlen sa 30% radnog vremena.

Na osnovnim studijama Tehničkog fakulteta u Čačku predaje predmete Analiza elektroenergetskih sistema, Eksploatacija elektroenergetskih sistema i Upravljanje elektroenergetskim sistemima, a na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu predmet Eksploatacija elektroenergetskih sistema. Na master studijama Tehničkog fakulteta u Čačku predaje predmete Planiranje elektroenergetskih sistema i Dinamički procesi u elektroenergetskim sistemima, a na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu predmete Planiranje elektroenergetskih sistema i Menadzment sistemi u elektroenergetici - EMS i DMS. Predaje i više predmeta na doktorskim studijama na oba fakulteta.

Koautor je više naučnih i stručnih radova objavljenih u mnogim relevantnim međunarodnim i domaćim časopisima, kao što su: IEEE Trans. on (Power Systems, Circuits and Systems I, Power Delivery), International Journal of Electrical Power & Energy Systems (EPES), Electric Power Systems Research (EPSR), IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, IET Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, European Trans. on Electrical Power, Electric Power Components & Systems, Archive for Electrical Engineering, Tehnika, Elektroprivreda i Elektrodistribucija. Saopštavao je radove na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama iz oblasti elektroenergetskih sistema, kao što su: IEEE PowerTECH, DistribuTECH, Power System Computation Conference, Power System and Automation Conference, Power Systems Conference and Exposition, JUKO CIGRE, JUKO CIRED, ETRAN i druge. Neki od tih radova bili su posebno nagrađeni, kao na primer: 1) DistribuTECH 1999. godine u Madridu, 2) JUKO CIGRE 1999. godine u Vrnjačkoj Banji, 3) JUKO CIGRE 2005. godine na Zlatiboru i 4) JUKO CIGRE 2007. godine u Vrnjačkoj Banji. Koautor je devet knjiga iz oblasti analize, planiranja i eksploatacije elektroenergetskih sistema, ukupnog obima od preko 4000 strana. Recenzent je u više međunarodnih i domaćih časopisa, kao što su: IEEE Trans. on (Power Systems, Neural Networks, Power Delivery), IET Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (EPES), Serbian Journal of Electrical Engineering (SJEE), Tehnika, Elektroprivreda i drugi.

Školsku 2001/02. godinu, šest meseci u 2004. godini, dva meseca u 2005. godini i dva meseca u 2006. godini proveo je na posledoktorskom usavršavanju na Northeastern University, Boston, MA, USA, radeći na problemima identifikacije dinamičkih ekvivalenata delova velikih elektroenergetskih sistema primenom veštačkih neuralnih mreža (prvi put), kao i problemima sigurnosti deregulisanih elektroenergetskih sistema u prisustvu neizvesnosti parametara mreže (drugi, treći i četvrti put). Projekti su bili finansirani od strane američke National Science Foundation (NSF). Godine 2009. proveo je na The University of Manchester u okviru TEMPUS projekta "Joint Advanced Doctoral Degree in Energy Systems (JADES)", TEMPUS Project CD_JEP-41085-2006. Godine 2012. proveo je 1,5 meseci na posledoktorskom usavršavanju na Tufts University, USA. Više puta je boravio u USA, Kanadi, Nemačkoj i drugim zemljama za potrebe međunarodnih projekata u okviru DMS grupe, TelventDMS i Schneider-Electric-DMS iz Novog Sada.

Bio je član Matičnog odbora za rudarstvo i energetiku Republike Srbije u periodu 2007-2010. godina, član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta u Kragujevcu u periodu 2006-2009. godina, član Odbora za nauku, obrazovanje, menadžment i razvoj Regionalne privredne komore Kraljevo, u periodu 2003-2007. godina i potpredsednik Saveta Tehničkog fakulteta u Čačku u periodu 2004-2007. godina.

Od 2011. do 2014. godine bio je član programskog odbora ETRAN-a za Elektroenergetiku.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.02.2007.01.12.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Redovni profesor01.01.2015.24.10.2021.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Uslovi za prelazak na uzemljenu neutralnu tacku u TS "Kraljevo II"

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1988

Regulacija napona i kompenzacija reaktivne snage u distributivnim mrežama

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1992

Primena metoda veštačke inteligencije za rešavanje problema kompenzacije reaktivne snage i regulacije napona u distributivnim sistemima

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1997

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaA.M. Stanković, A.T. Sarić: Chapter 4: New Methodologies for Large-Scale Power System Dynamic Analysis, Book: Wide Area Monitoring, Protection and Control Systems: The Enabler for Smarter Grids (Editors: A. Vaccaro and A. F. Zobaa, The Institution of Engineering and Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage Herts. SG1 2AY, UK, 2016, str. 85-134, ISBN 978-1-84919-830-1
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA.M. Stanković, A.T. Sarić: Dynamic Voltage Stability Assessment in Large Power Systems with Topology Control Actions, IEEE Transactions on Power Systems, 2016, Vol. 31, No 4, pp. 2892-2902, ISSN 0885-8950
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuS. Đukić, A.M. Stanković, A.T. Sarić: Approximate Bisimulation-based Reduction of Power System Dynamic Models, IEEE Transactions on Power Systems, 2015, Vol. 30, No 3, pp. 1252-1260, ISSN 0885-8950
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA. Ranković, B. Maksimović, A.T. Sarić: A Three-Phase State Estimation in Active Distribution Networks, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2014, Vol. 54, No 1, pp. 154-162, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA.T. Sarić, A.M. Stanković: Rapid Small-Signal Stability Assessment and Enhancement Following Changes in Topology, IEEE Transactions on Power Systems, 2014, pp. 1-9, ISSN 0885-8950
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuG. Valverde, A.T. Sarić, V. Terzija: Stochastic Monitoring of Distribution Networks Including Correlated Input Variables, IEEE Transaction on Power Systems, 2013, Vol. 28, No 1, pp. 246-255
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovački N., Vidović P., Sarić A.: Scalable algorithm for the dynamic reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation approach, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2018, No 94, pp. 188-202, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrsman V., Sarić A.: Verification and estimation of phase connectivity and power injections in distribution network, Electric Power System Research, 2018, Vol. 143, pp. 281-291, ISSN 0378-7796
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSarić A., Transtrum M., Stankovic A.: Information Geometry Approach to Verification of Dynamic Models in Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, 2018, Vol. 33, No 1, pp. 440-450, ISSN 0885-8950
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTranstrum M., Sarić A., Stanković A.: Measurement-Directed Reduction of Dynamic Models in Power Systems, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 32, No. 3, pp. 2243-2253, May 2017.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVidović P., Sarić A.: A novel correlated intervals-based algorithm for distribution power flow calculation, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2017, No 90, pp. 245-255, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA.T. Sarić, F. Murphy, A. Soyster, A.M. Stanković: Two-Stage Stochastic Programming Model for Market Clearing with Contingencies , IEEE Trans. on Power Systems, 2009, Vol. 24, No 3, pp. 1266-1278
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA.T. Sarić, A.M. Stanković: Applications of Ellipsoidal Approximations to Polyhedral Sets in Power System Optimization, IEEE Transaction on Power Systems, 2008, Vol. 23, No 3, pp. 956-965
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA. M. Stanković and A. T. Sarić, Dynamic Voltage Stability Assessment in Large Power Systems with Topology Control Actions, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 31, No. 4, pp. 2892-2902, July 2016.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuA.T. Sarić, A. Ranković: Load Reallocation Based Algorithm for State Estimation in Distribution Networks with Distributed Generators, Electric Power Systems Research, 2012, Vol. 84, No 1, pp. 72-82
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKrsman V., Sarić A.: Bad area detection and whitening transformation-based identification in three-phase distribution state estimation, IET Generation, Transmission and Distribution, 2017, Vol. 11, No 9, pp. 2351-2361, ISSN 1751-8687
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovač T., Bekut D., Sarić A.: Topological Analysis of Unbalanced Distribution Networks with Single-Phase Switching Equipment and Temporary Elements, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2017, Vol. 27, No 12, pp. 1-17, ISSN 2050-7038
(M23) Rad u međunarodnom časopisuV. Krsman, A.T. Sarić, N. Kovački: Including of Branch Resistances in Linear Power Transmission Distribution Factors for Fast Contingency Analysis, European Trans. on Electrical Power - ETEP, 2012
(M23) Rad u međunarodnom časopisuF. Murphy, M. Mudrageda, A. Soyster, A.T. Sarić: The Effect of Contingency Analysis on the Nodal Prices in the Day-Ahead Market, Energy Policy, 2010, Vol. 38, No 1, pp. 141-150, ISSN 0301-4215
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetM. S. Ćalović, A. T. Sarić, "Planiranje elektroenergetskih sistema; Prvi deo: Principi i metodologija planiranja elektroenergetskih sistema", Beopres, Beograd, 2000, 342 strane, ISBN 86-7418-010-8, CIP 621.311:65.012(075.8).
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetM. S. Ćalović, A. T. Sarić, "Osnovi analize elektroenergetskih mreža i sistema", Akademska misao i Tehnički fakultet u Čačku, Beograd, 2004, 778 strana, ISBN 86-7466-134-3, CIP 621.311(075.8).
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetM. S. Ćalović, A. T. Sarić, P. Č. Stefanov, "Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta", Tehnički fakultet, Čačak, 2005, 420 strana, ISBN 86-7776-006-7, CIP 621.311(075.8).
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.01.2015.
Vanredni profesorElektroenergetika26.04.2012.
Vanredni profesorElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.02.2007.