vanr. prof. dr Marko Vilotić


Nedostaje slika

dr Marko Vilotić

Vanredni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet Đ3-3

Diplomirao na mašinskom odseku, Fakulteta tehničkih nauka na smeru Proizvodno mašinstvo 2, dana. 11.3.2004. u Novom Sadu. Ispite predviđene planom i programom položio sa prosečnom ocenom 8,74 (osam i 74/100), a diplomski rad položio sa ocenom 10 (deset). Poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smera ”Savremene metode tehnologije plastičnog deformisanja” upisao 2004. godine. Od jula 2004. godine zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, kao stručni saradnik na projektu. U toku rada na Institutu za proizvodno mašinstvo objavio 1 naučno stručni rad u inostranstvu. Kandidat učestvuje na naučno istraživačkom projektu "Razvoj programskog sistema za automatizaciju projektovanja proizvoda i tehnoloških procesa njihove izrade u AD "MOTINS". Zvanje magistra na Fakultetu tehničkih nauka stekao je 2011. godine. Naziv magistarskog rada je "Jonska implantacija površine alata za hladno zapreminsko deformisanje". Zvanje doktora nauka stekao je 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka. Naziv doktorske teze je "Intenzivna plastična deformacija u procesima višefaznog sabijanja materijala". 2012. godine je imao studijski boravak na Tajvanu (National Chung Cheng University) u trajanju od 9 meseci gde je vršio 1) mikrostrukturna ispitivanja uzoraka dobijenih intenzivnom plastičnom deformacijom pomocu skening i transmisionog mikroskopa i 2) merenje nanotvrdoće uzoraka. Postdoktorski boravak u Japanu 2016. godine (Tokyo Metropolitan University) je trajao godinu dana gde je vršio obradu uzoraka od lima postupkom Mikro ultra dubokim izvlačenjem. Kratki boravak u NR Kini (Beihang Univerzitet, Peking) u trajanju od tri i po meseca 2018.-te je proveo projektujući i puštajući u rad alat za intenzivnu plastičnu deformaciju i istraživajući trenje pri hladnoj zapreminskoj deformaciji metala.

Vanredni profesor
30.12.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik30.01.2013.01.01.2016.Departman za proizvodno mašinstvo
Stručni saradnik na projektu28.09.2010.01.01.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
Istraživač pripravnik09.12.2006.01.09.2010.Departman za proizvodno mašinstvo
Istraživač pripravnik28.12.2005.01.03.2006.Departman za proizvodno mašinstvo
Stručni saradnik na projektu01.09.2004.01.12.2005.Departman za proizvodno mašinstvo
Docent30.12.2016.29.12.2021.Katedra za tehnologije oblikovanja materijala i inženjerstvo površina
NazivU Ustanovi
Komparativna analiza hladnog istiskivanja čelika

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Jonska implantacija površine alata za hladno zapreminsko deformisanje

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Intenzivna plastična deformacija u procesima višefaznog sabijanja materijala

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Šiđanin (Sidjanin) L., Vilotić M.: The influence of torsional and tensile pre-straining on the validity of ductile fracture criteria, International Journal of Damage Mechanics, 2014, Vol. 23, No 1, pp. 63-82, ISSN 1056-7895
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŢălu Ş., Stach S., Lainović T., Vilotić M., Blažić L., Florin Alb S.: Surface roughness and morphology of dental nanocomposites polished by four different procedures evaluated by a multifractal approach, Applied Surface Science, 2015, ISSN 0169-4332
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAlexandrov S., Vilotić D., Konjović Z., Vilotić M.: An Improved Experimental Method for Detrmining the Workability Diagram, Experimental Mechanics, 2013, Vol. 53, No 4, pp. 699-711, ISSN 0014-4851
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Plančak M., Vilotić M., Ivanišević A., Kačmarčik I.: Material Formability at Upsetting by Cylindrical and Flat Dies, Steel Research International, 2012, pp. 1175-1178, ISSN 1611-3683
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Plančak M., Movrin D., Ivanišević A., Vilotić M.: Material Formability of Upsetting by V-Shape Dies, Steel Research International, 2011, pp. 923-928, ISSN 1611-3683
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMiletić A., Terek P., Kovačević L., Vilotić M., Kakaš D., Škorić B., Kukuruzović D.: Influence of substrate roughness on adhesion of TiN coatings, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2014, Vol. 36, No 2, pp. 293-299, ISSN 1678-5878
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAlexandrov S., Vilotić M., Jeng Y., Plančak M.: A study on material workability by upsetting of non-axisymmetric specimens by flat dies, Journal of Mechanics, 2014, Vol. 30, No 6, pp. 585-592, ISSN 1727-7191
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKakaš D., Terek P., Miletić A., Kovačević L., Vilotić M., Škorić B.: Friction and wear of low temperature deposited TiN coating sliding in dry conditions at various speeds, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 1, pp. 27-33, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLainović T., Vilotić M., Blažić L., Kakaš D., Marković D., Ivanišević A.: Determination of surface roughness and topography of dental resin-based nanocomposites using AFM analysis, Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2013, Vol. 13, No 1, pp. 34-43, ISSN 1512-8601
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKakaš D., Škorić B., Terek P., Miletić A., Kovačević L., Vilotić M.: Mechanical Properties of TiN Coatings Deposited at Different Temperatures by IBAD Process, FME Transactions, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 37-42, ISSN 1451-2092
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTehnologije plastičnog deformisanja, aditivne i virtuelne tehnologijeUniverzitet u Novom Sadu30.12.2021.
DocentTehnologije plastičnog deformisanja, aditivne i virtuelne tehnologijeUniverzitet u Novom Sadu30.12.2016.
Istraživač saradnikTehnologije plastičnog deformisanja, aditivne i virtuelne tehnologijeUniverzitet u Novom Sadu03.03.2013.
Saradnik u nastaviTehnologija plastičnog deformisanja, brza izrada prototipova i modela, virtualna proizvodnja i tehno.obl.Fakultet tehničkih nauka26.03.2009.
Istraživač pripravnikInženjerstvo površina, mikro i nano tehnologijeFakultet tehničkih nauka28.12.2005.