Opšte informacije o studiranju


04.11.2014. - 13:52 

Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem. Visoko obrazovanje se ostvaruje kroz akademske i strukovne studije. Akademske studije osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, a strukovne studije imaju za cilj osposobljavanje studenata za praktičnu primenu znanja i veština u okviru radnih procesa.

Studije prvog stepena su osnovne strukovne i akademske studije. U studije drugog stepena spadaju: specijalističke strukovne, kao i master i specijalističke akademske studije, a studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

Školska godina počinje 1. oktobra i traje ukupno 12 meseci. Nastava traje 30 nedelja  (podeljenih u 2 ili 3 trimestra). Ukupan broj časova aktivne nastave u toku školske godine iznosi najmanje 600 časova. Nastava iz jednog predmeta traje od jednog do dva semestra ili od jednog do tri trimestra.

Akademske studije

Osnovne studije
Master studije
Specijalističke studije
Doktorske studije

Strukovne studije

Osnovne studije
 Master studije

Šta znači studirati po Bolonji?

Bolonjsku deklaraciju potpisaloje 29 ministara obrazovanja evropskih zemalja 19. juna 1999. godine u Bolonji. Republika Srbija je postala potpisnica Bolonjske deklaracije 2003. godine i tada se obavezala da će reformisati svoje visoko obrazovanje u skladu sa deklaracijom.

Cilj koji je postavljen je stvaranje evropske zone visokog obrazovanja. Time što bi studijski programi bili usaglašeni, akademski stepeni ujednačeni i time što bi diplome mogle da se “prevode” među evropskim univerzitetima, povećala bi se međunarodna kompetitivnost.

Evropski sistem prenosa bodova i trajanje studija

Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi odgovarajući broj ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodova, čijim se zbirom označava ukupan obim studija. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine. Pod angažovanjem studenta podrazumevaju se aktivnosti u vezi sa nastavom (predavanja, vežbe, praktična nastava, seminari i dr.), samostalnim učenjem, kolokvijumima, ispitom, izradom završnog ili diplomskog rada, i dr.
Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova.

Master akademske studije imaju u zavisnosti od obima osnovnih studija 60 ESPB ili 120 ESPB bodova (potrebno je ostvariti najmanje 300 bodova na osnovnim i master akademskim studijama zajedno).

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, ukoliko je tokom prethodnog obrazovanja ostvareno najmanje 300 bodova.

Studije na budžetu


Po Zakonu o visokom obrazovanju, da bi student ostao na budžetu, treba da ostvari 48 bodova.

Studenti koji su bili na samofinsnsiranju mogu preći na budžet ukoliko ispune predviđene uslove za taj status.

Ispiti i ocenjivanje studenata


Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini. Polaganje može biti usmeno, pismeno i praktično. Ispitnih rokova ima šest, a vreme održavanja istih utvrđuje visokoškolska ustanova.  Poslednji ispitni rok za školsku godinu  završava se najkasnije do 10. oktobra. Posle tri neuspela polaganja istog ispita, student može da polaže ispit pred komisijom. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Predispitne obaveze uključene su u ukupan zbir sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Uspeh studenta na ispitu se izražava ocenom od 5 (nije položio) do 10.

Studentske stipendije

Studentske stipendije predstavljaju vid finansijske pomoći koji se obezbeđuje za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata u određenom periodu, ali i zbog motivisanja za nastavak obrazovanja, profesionalno usavršavanje i istraživanje. Mogu biti namenjene studentima koji tek upisuju fakultet u zemlji ili inostranstvu, zatim onima koji tokom studiranja postižu visok prosek ocena, kao i onima koji su diplomirali, a žele da nastave školovanje na master ili doktorskim studijama.

Studentske stipendije se najčešće dodeljuju samo unapred utvrđenom broju kandidata. Pravo na studentsku stipendiju je moguće ostvariti na osnovu brojnih kriterijuma, u zavisnosti od toga koja vrsta stipendije je u pitanju. Najčešći kriterijumi za izbor studenata koji će dobiti stipendiju su: prosek ocena, godina studija, posebni talenat, socijalni status, ili pripadnost određenoj etničkoj grupi. Od velike važnosti je da studenti pažljivo pročitaju sve uslove konkursa za stipendije, kao i da poslata dokumentacija bude uredna i kompletna.

Svake godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za aktuelnu školsku godinu.

Studentski krediti

Studentski krediti predstavljaju jednu od retkih novčanih beneficija za studente prve godine fakulteta, s obzirom da se za većinu finansijskih pomoći u vidu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Kako su u periodu studiranja studentima najčešće potrebna dodatna novčana primanja, veliki broj budućih brucoša se odlučuje za prijavljivanje na konkurs za studentske kredite jer ovu vrstu pomoći vide kao beskamatni kredit koji se otplaćuje tek nakon završetka fakulteta, odnosno nakon zaposlenja.

Konkurs za dobijanje studentskih kredita objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Rok za prijavljivanje na konkurs za studentske kredite  je od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

Obrazac za konkurisanje za studentski kredit se kupuje u knjižari „Prosvetni pregled“ (adresa u Novom Sadu, Železnička 40). Dokument o proseku primanja po članu porodice se overava u opštini grada u kojoj student živi.