Povratak na detalje članka МИГРАЦИЈА МИКРОСЕРВИСНЕ АПЛИКАЦИЈЕ СА РЕЛАЦИОНОГ МОДЕЛА ПОДАТАКА У НЕРЕЛАЦИОНИ МОДЕЛ КОРИШЋЕЊЕМ SERVERLESS AWS СЕРВИСА Preuzmi fajl Preuzmi PDF