Predmet: Praktikum CAD/CAE (17 - M313A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata za korišćenje CAD-CAE softverskih alata za automatizaciju postupaka projektovanja.
Stečena znanja se koriste kao osnova (alat) za razvoj proizvoda i izradu tehničke dokumentacije.
Geometrijsko modelovanje (CAD). Part modeler za parametarsko i objektno orjentisano modelovanje. Surface modeler za editovanje složenih krivih u prostoru. Assembly modeler. Automatska izrada tehničke dokumentacije (Drawing Layout). CATIA V5. Mechanical Design, modul programskog paketa CATIA V5, kao srž razvoja proizvodnje od koncepta proizvoda preko projektovanja do potpune razrade tehničke dokumentacije. Kreiranje tehničkih elemenata (features). Rad sa sklopovima. Podešavanje okruženja. Modul Knowledgeware za parametarsko i objektno orjentisano modelovanje. Definisanje relacija i pravila između parametara. Podloge za izradu baza podataka delova. Shape Design. Žičani, površinski i zapreminski modeli. Alati za napredno modelovanje i modelovanje složenih površina. Uvod u inženjersku analizu (CAE). Moduli za kinematsku animaciju mehanizama i mašina. Kinematske veze između elemenata. Kinematski parovi i kinematski lanci.
Nastava se izvodi kroz predavanja i računarske vežbe. Studenti kroz predispitne obaveze (u toku semestra) rade dva projektna zadatka i jedan predmetni projekat. Na osnovu ostvarenih rezultata i stepena savladanosti određenih modula licenciranih softvera, moguće je izdavanje potvrde da je student obučen za rad iz tih modula.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jovanović, M., Jovanović, J.CAD/FEA: praktikum za projektovanje u mašinstvu2000Mašinski fakultet, Niš; Mašinski fakultet, PodgoricaSrpski jezik
-CATIA Web-based Learning Solutions- Dassault SystemesEngleski
Vladić, J., Đokić, R.Praktikum CAD/CAE (skripta)2012FTN Novi SadSrpski jezik
Zamani, G.N., Weaver, M.J.CATIA V5 Tutorials in Mechanism Design and Animation2006SDC PublicationsEngleski
Gero, John S.Optimization In Computer-Aided Design1985Amsterdam: ElsevierEngleski
Marsh, DuncanApplied Geometry for Computer Graphics and CAD2005London: SpringerEngleski
Yamaguchi, FujioCurves and Surfaces in Computer Aided Geometric Design2013Springer-VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đokić dr Radomir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jojić Tanasije
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jojić Tanasije
Asistent

Računarske vežbe