KONKURSI
Fakultet tehničkih nauka raspisuje Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih, master i doktorskih studija.


MASTER STUDIJE:

Konkurs za upis na master akademske studije - drugi upisni rok

DOKTORSKE STUDIJE:

Konkurs za upis na doktorske akademske studije - drugi upisni rok

Obaveštenje za upis na doktorske akademske studije - Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Za sve dodatne informacije u vezi sa upisom na doktorske studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, možete se obratiti na adresu: k-force.pmt@uns.ac.rs.
Trenutno nema podataka