Najčešća pitanja


28.11.2014. - 09:53 
Buduće kolege i budući studenti,

Ako ste ODLUČNI na putu ostvarivanja svojih ciljeva i kreiranja lepše budućnosti, ako želite da stičete KORISNA I PRIMENJIVA ZNANJA savremenim metodama i načinima rada povezujući tradiciju i inovaciju, akademsku snagu i intelektualnu radoznalost, individualno traganje i građansku odgovornost, ako ste spremni da se suočavate sa izazovima i da se razlikujete od drugih u izgrađivanju sopstvenog identiteta, onda je Fakultet tehničkih nauka pravi izbor za vas!

Molimo vas da pogledate listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što vas zanima ne nalazi ne listi, budite slobodni i pišite nam na adresu: ftnupis@uns.ac.rs.

Pozivamo vas i da se učlanite u grupu BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2024 na društvenoj mreži Facebook, gde možete pročitati i iskustva i utiske studenata sa svih studijskih programa.NAJČEŠĆA PITANJA:


 1. Minimalni broj bodova potreban za budžet
 2. Da li postoji razlika između nove zbirke i one od prošle godine?
 3. Nostrifikacija diploma?
 4. Da li na prijave i upis mora lično da se dođe?
 5. Da li predajemo original dokumenta ili kopije?
 6. Da li mogu da se koriste digitron i formule na prijemnom ispitu?
 7. Da li đaci generacije polažu prijemni ispit?
 8. Da li na prijemnom ispitu možemo da dobijemo negativne bodove?
 9. Kako se vrši prozivka?
 10. Ako sam na I želji na samofinansiranju a na nekoj drugoj želji na budžetu, kada dolazim na prozivku?
 11. Šta ako ne budem primljen na studijski program na koji sam konkurisao?
 12. Kako mogu da konkurišem za dom?
 13. Gde možemo da uložimo žalbu na rang listu?
 14. Da li se priznaje prijemni sa drugih fakulteta?
 15. Da li je potreban lekarski pregled pri upisu?
 16. Da li mogu da polažem prijemni ispit na stranom jeziku?
 17. Da li je FTN težak i da li ću moći da ga završim?
 18. Da li je FTN akreditovan?
 19. Kakvim resursima raspolaže FTN i šta je sve dostupno studentima?
 20. Šta mogu da radim i gde da se zaposlim kada završim FTN?
 21. Šanse za posao?
 22. Koliko je razvijena saradnja sa inostranstvom?
 23. Kako je organizovan život van nastave?
 24. Koja je razlika između studijskih programa: Primenjeno softversko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Računarstvo i automatika
 25. Upis državljana Republike Srbije koji su diplomu srednje škole stekli u inostranstvu
 26. Upis stranih državljana


1. Minimalni broj bodova potreban za budžet?  


Minimalan broj bodova koji je država Srbija propisala da bi kandidat uopšte mogao da se rangira na budžet jeste 50,01. Ali, naravno, za neke smerove na FTN je potrebno mnogo više od toga, a to zavisi od smera do smera. Na sledećem linku možete pogledati statistiku prošlogodišnjeg upisa, dakle koliko bodova je imao poslednji upisani na budžet na sve smerove: Statistika upisa.

Broj potrebnih bodova za budžet najviše zavisi od broja prijavljenih kandidata, broja bodova koje kandidati nose iz srednje škole, broja osvojenih bodova na prijemnom ispitu...


2. Da li postoji razlika između nove zbirke i one od prošle godine?  


Zbirka zadataka iz matematike, koja se koristi za spremanje prijemnog ispita, može se kupiti u skriptarnici Fakulteta tehničkih nauka (radno vreme Skriptarnice je radnim danima od 7-15 časova). Ova zbirka je samo dopunjeno izdanje zbirke od prošle godine, odnosno ranijih godina.


3. Nostrifikacija diploma?  


Kandidati iz Republike Srpske konkurišu kao i kandidati iz Srbije i nije potrebno da vrše nostrifikaciju diplome.

Svi ostali kandidati koji ne dolaze iz Srbije treba da urade nostrifikaciju diplome. Informacije u vezi sa nostrifikacijom možete potražiti na sajtu Agencije za kvalifikacije.


4. Da li na prijave i upis mora lično da se dođe?  


Ne mora lično da se dođe, može vas prijaviti, odnosno upisati neko drugi, ali je neophodno da osoba koja vas prijavljuje ima svu potrebnu dokumentaciju. Takođe, od 2020. godine uvedena je mogućnost elektronske prijave za prijemni ispit.


5. Da li predajemo original dokumenta ili kopije?  


Prilikom online prijave podnosite skeniranu dokumentaciju.
Prilikom upisa moraju se predati original dokumenta.


6. Da li mogu da se koriste digitron i formule na prijemnom ispitu?  


Ne.


7. Da li đaci generacije polažu prijemni ispit?  


I đaci generacije polažu prijemni ispit.

Ko može biti oslobođen obaveze polaganja celog ili dela prijemnog ispita?
Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole postigao izuzetan uspeh, time što je osvojio jedno od prva tri mesta, na republičkom takmičenju koje organizuje ministarstvo nadležno za srednje obrazovanje, ili na državnom ili međunarodnom takmičenju iz nastavnog predmeta iz koga se polaže prijemni ispit, oslobađa se obaveze polaganja prijemnog ispita iz tog nastavnog predmeta i priznaje mu se maksimalan broj bodova koji se može ostvariti polaganjem prijemnog ispita iz tog predmeta.

Pravo na priznavanje maksimalnog broja bodova na prijemnom ispitu iz određenog nastavnog predmeta kandidat ostvaruje na osnovu odluke dekana donete po podnetom pismenom zahtevu kandidata.

Ovaj zahtev zajedno sa dokazom o postignutom izuzetnom uspehu kandidat mora da podnese prilikom prijave na konkurs za upis.


8. Da li na prijemnom ispitu možemo da dobijemo negativne bodove?  


Na prijemnom ispitu se boduje ceo postupak a ne samo rezultat. Sve što budete uradili priznaće vam se, i nema negativnih bodova. Kod zadataka iz matematike, broj bodova, koji se može dobiti po zadatku na prijemnom ispitu kreće se od 0 do 6.


9. Kako se vrši prozivka?  


Kandidati koji su na svojoj prvoj želji na budžetu dolaze na upis koji je po rasporedu prvi dan upisa i oni ne treba kasnije da dolaze na prozivku!

Svi ostali kandidati treba da dođu u terminu prozivke za smer koji upisuju...Ako ste na budžetu na II, III, IV ili V želji, dolazite takođe u terminu prozivke..i ne brinite, vaše mesto na budžetu je sigurno! :)

Ukoliko se kandidat ne pojavi na prozivci, smatraće se da je odustao od studijskog programa i kandidat ispod njega će zauzeti to mesto.

Nemamo podatak koliko će se rang lista pomeriti...za one koji pitaju šta to znači "Dođite na prozivku" :) Naš savet je da svakako svi dođu na prozivku, jer postoje kandidati koji se nalaze na više rang listi, na primer na I želji na samofinansiranju, a na II na budžetu...i na dan prozivke će morati da odluče šta upisuju...i tako se brišu sa jedne liste i lista se pomera na gore za jedno mesto.. :)
Termine svih prozivki možete pogledati u Konkursu.

Budite tačni, nemojte kasniti na prozivku!
Prozivke za određene smerove su u ISTO VREME I NA ISTOM MESTU! :)


10. Ako sam na I želji na samofinansiranju a na nekoj drugoj želji na budžetu, kada dolazim na prozivku?  


Prvo dolazite na prozivku za onu želju koja je prva po rasporedu. Morate ispratiti prozivke za sve smerove za koje ste konkurisali, tj. za koje ste položili prijemni, jer prilikom prozivke dolazi do pomeranja liste.


11. Šta ako ne budem primljen na studijski program na koji sam konkurisao?  


Svaki kandidat se ravnopravno rangira u okviru studijskog programa koji je prijavio i po toj rang listi se i upisuje. Po okončanju upisa vrši se generalna prozivka neupisanih kandidata na upražnjena mesta. To je šansa za sve one kandidate koji nisu imali sreće da upišu neki od studijskih programa, da upišu one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mesta.


12. Kako mogu da konkurišem za dom?  


Za sve informacije u vezi sa smeštajem u studentskim domovima možete se obratiti Službi smeštaja Novi Sad. Na sledećem linku imate malo više podataka o domovima: Studentski centar Novi Sad.


13. Gde možemo da uložimo žalbu na rang listu?  


Žalbe se mogu uložiti elektronskim putem. Rokovi za podnošenje žalbi biće blagovremeno istaknuti, kao i link putem koga ćete žalbe moći da podnosite.

14. Da li se priznaje prijemni sa drugih fakulteta?  


Kandidati koji su polagali prijemni ispit na nekom drugom fakultetu mogu da konkurišu na Fakultet tehničkih nauka ali nakon završenog upisnog roka za studente koji su polagali prijemni na Fakultetu tehničkih nauka. Oni će moći da konkurišu samo na eventualna preostala slobodna mesta, a uslovi upisa biće istaknuti u konkursu.


15. Da li je potreban lekarski pregled pri upisu?  


Nije potreban lekarski pregled za upis. Lekarski pregled se radi u toku prve godine.


16. Da li mogu da polažem prijemni ispit na stranom jeziku?  


Pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine može polagati prijemni ispit na maternjem jeziku na osnovu ličnog zahteva.


17. Da li je FTN težak i da li ću moći da ga završim?  


Studije na FTN su organizovane po ugledu na najprestižnije svetske univerzitete. Na Fakultetu je sve podređeno jednom cilju, a to je obezbeđivanje uslova da student tokom studija stekne visok nivo znanja sa minimumom utrošene energije. To je postignuto eliminisanjem nepotrebnih sadržaja i otvaranjem mogućnosti da se ispiti polažu iz više delova i kroz razne oblike i pre ispitnog roka (kolokvijumi, testovi, radovi...). Ovakav pristup je već dao rezultate tako da je u poslednjih nekoliko godina višestruko povećana produkcija inženjera i smanjena prosečna dužina trajanja studija.

Na konsultacijama sa profesorima i asistentima možete rešiti sve dileme i probleme koje se tiču nastave, i ne samo nje.
Veliki fond knjiga i stručne literature kojima raspolaže biblioteka Fakulteta u velikoj meri olakšava pronalazak potrebne literature. Pored toga, studenti imaju mogućnost korišćenja interneta u računarskom centru.


18. Da li je FTN akreditovan?   


Fakultet tehničkih nauka je u 2007. godini akreditovan za obavljanje naučne delatnosti, reakreditovan 2010. godine. Maja 2008. godine je među prvima u Srbiji akreditovan i kao visokoškolska ustanova za obavljanje nastavne delatnosti. Početkom 2013. godine Fakultet tehničkih nauka akreditovao je 88 studijskih programa a u toku 2014. godine novi studijski program na osnovnim i master akademskim studijama.

Svi studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija su akreditovani za izvođenje nastave na engleskom jeziku.

Fakultet je akreditovao odeljenje u Loznici (visokoškolsku jedinicu bez svojstva pravnog lica) za izvođenje nastave na studijskom programu osnovnih akademskih studija Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije.

Prvi je na ovim prostorima, 2004. godine, pre potpisivanja Bolonjske deklaracije, počeo sa izdavanjem dodatka diplomi, a od 2006. godine i master diploma na srpskom i engleskom jeziku. To je u velikoj meri olakšalo prepoznatljivost diploma kao i zapošljavanje naših studenata u Evropi i svetu.


19. Kakvim resursima raspolaže FTN i šta je sve dostupno studentima?  


Posebna pažnja se poklanja uslovima rada, tako da su svi amfiteatri, odgovarajuće učionice i čitaonice na fakultetu klimatizovani, a studentima su na raspolaganju i posebno opremljene prostorije kao i laboratorije sa savremenim mašinama.

U 2010. godini obnovljeni su amfiteatri: A1 - „Nikola Tesla i A2 sa 306 mesta i sistemom za simultano prevođenje i kao i Studentska služba. Svi amfiteatri su opremljeni najsavremenijom opremom. A2- „Milutin Milanković“ sa 212 mesta, a u toku 2011. godine obnovljeni su amfiteatri A3 i A4,
Biblioteka fakulteta je uređena po ugledu na savremene svetske biblioteke. Fondovi biblioteke se sastoje od stručne i naučne literature, udžbenika, pomoćnih udžbenika, praktikuma, priručnika, enciklopedija i rečnika koji pokrivaju sve studijske programe fakulteta. Biblioteka raspolaže fondom od preko 160.000 bibliotečkih jedinica.

Naučno-tehnološki park

U januaru 2020. godine otvoren je Naučno - tehnološki park u Novom Sadu, jedan od najsavremenijih objekata u Srbiji. Od 30.000 kvadratnih metara kojim raspolaže, 10.000 je namenjeno FTN-u. FTN-ov deo objekta podrazumeva laboratorije prevashodno za studijske programe iz oblasti informacionih tehnologija, kabinetski prostor za profesore i asistente, knjižaru, amfiteatar i zatvorene i otvorene atrijume.

U drugom delu objekta predviđen je prostor za razvojne centre kompanija, kao i startap preduzeća čime će se ostvariti sinergija između obrazovanja, nauke i privrede. Izgradnja ovog objekta je izuzetno značajna jer će doprineti kvalitetnijem obrazovanju većeg broja inženjera u IT sektoru koju su danas vrlo traženi na tržištu.


20. Šta mogu da radim i gde da se zaposlim kada završim FTN?  


Tokom studija se osposobljavate za rad u oblastima koje pokriva Vaša struka. Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat visoku spremnost naših inženjera za rešavanje konkretnih poslovnih problema. Dokaz kvaliteta je, pored sertifikata ISO 9001:2000 koji je FTN prvi stekao na teritoriji bivše Jugoslavije, međunarodno priznanje diploma stečenih na ovom Fakultetu, kao i veliki broj uspešnih inženjera koji rade na svim kontinentima. Vaše radno mesto može biti, u zavisnosti od oblasti koju izaberete, gotovo u svakoj firmi koja ima bilo kakve veze sa tehnikom, tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem, uslugama, bilo da im je to osnovna delatnost ili podrška.


21. Šanse za posao?  


Od svih zanimanja za koja se obrazuje u našoj zemlji, tehnika je i dalje najtraženija. Kriza u privredi je učinila da trenutno ti profili nisu plaćeni kao što su bili. Međutim, naš Fakultet upisuju mladi ljudi koji veruju pre svega u sebe i koji žele da učešće u razvoju privrede uzmu kao njeni ključni nosioci, čime će stečeno znanje kvalitetno primeniti i steći sigurne uslove za pristojan život. Sve više mladih inženjera pokreće sopstveni biznis pri čemu postižu izuzetne rezultate. Ne treba kriti podatak da je pored ovih i ne mali broj onih koji svoju perspektivu vide u inostranstvu (FTN je fakultet sa kojega se najviše odlazi u inostranstvo).


22. Koliko je razvijena saradnja sa inostranstvom?  


Fakultet tehničkih nauka ima veoma razvijenu saradnju sa velikim brojem naučnih institucija u svetu, iz područja svoje delatnosti. Profesori Fakulteta su držali i drže predavanja, po pozivu, na mnogim univerzitetima u najrazvijenijim zemljama sveta uključujući Japan, Tajland, SAD, zemlje Evropske unije. Fakultet je mesto formiranja i rada mnogih ogranaka značajnih svetskih organizacija: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Joint Chopter Industrial Electronics, Industry Application and Power Electronic, IIM Euro - Međunarodna postdiplomska škola za Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Studentska organizacija za međunarodnu saradnju IAESTE okuplja studente tehničkih, tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka. Evropska Organizacija studenata elektrotehnike EESTEC ima svoj lokalni komitet (LC) u Novom Sadu. IEEE - studentski ogranak (IEEE - Student Branch) u Novom Sadu je globalna organizacija inženjera elektrotehnike. Evropska Organizacija studenata Industrijskog inženjerstva i Inženjerskog menadžmenta (ESTIEM) od 2003. godine ima svoju lokalnu grupu na Fakultetu i nudi aktivnosti na evropskom nivou, koje uključuju više takmičenja, projekata, seminara, letnjih škola itd. Studentima je omogućeno da ostvare saradnju i razmenu preko organizacije studenata tehnike BEST.

Na osnovu odgovarajućih ugovora Fakultet tehničkih nauka ima mogućnost razmene studenata sa Tehničkim univerzitetom (TU) Budimpešta, TU Košice, TU Temišvar, TU Bratislava, TU Prag, TU Solun, TU Minhen, TU Štutgart i TU Hatđai-Tajland.


23. Kako je organizovan život van nastave?  


Studenti Fakulteta tehničkih nauka održavaju veze sa ostalim tehničkim fakultetima i višim tehničkim školama u zemlji i inostranstvu i zajedno sa njima svake godine organizuju tradicionalne susrete studenata tehnike, popularne”-IJADE” (MAŠINIJADA, ELEKTRIJADA, SAOBRAĆIJADA, GRAĐEVINIJADA, MENADŽERIJADA i ZAŠTITIJADA). Na ovim susretima, koji se održavaju negde na moru ili planini, odmeravaju snage u znanju, sportu i zabavi.

Obezbeđuju se razne godišnje karte i popusti za razne kulturne i sportske manifestacije. Posebno mesto zauzimaju javne tribine na kojima studenti mogu raspravljati o temama kako iz sfere studija tako i van njih.

Na Fakultetu tehničkih nauka deluju sledeće studentske organizacije:
1. Savez studenata FTN-a (SSFTN )
2. Studentska unija FTN-a (SUFTN)
3. Studentska asocijacija (SAFTN)
4. Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom - NSUSI

Kao i međunarodne studentske organizacije:
1. IAESTE
2. EESTEC LC, Novi Sad
3. IEEE - Student Branch, Novi Sad
4. ESTIEM
5. BEST
6. AEGEE

Partnerstvo sa šest međunarodnih studentskih organizacija koje deluju na našem Fakultetu (EESTEC, ESTIEM, BEST, IEEE, IAESTE i AEGEE), ali i velikom broju univerziteta u Evropi i svetu jeste za nas vrlo značajno i velikim delom zahvaljujući njima i njihovoj aktivnosti, ime Fakulteta tehničkih nauka postaje poznato mlađim generacijama u celom svetu.

Na Fakultetu deluje sportsko društvo «Tehničar», sa ciljem organizovanja, popularizacije i razvoja sporta i sportskih aktivnosti kod studenata i zaposlenih. Sa ponosom možemo reći da je kroz ovu organizaciju prošao velik broj studenata, kako amaterskih tako i vrhunskih sportista uz osvojen veliki broj trofeja na studentskim takmičenjima, popularnim "Ijadama", kao i na mnogobrojnim takmičenjima na nivou grada, pokrajine i države.

Studenti Fakulteta su uključeni u gotovo sve projekte Fakulteta, a posebno u analizama zahteva tržišta, razvoja novih rešenja proizvoda i usluga i primeni najsavremenijih tehnologija. Studenti rade na razvoju i održavanju veb sajta FTN-a, izrađuju multimedijalne prezentacije, učestvuju u promotivnim kampanjama Fakulteta.

U godini velikog jubileja, kada Fakultet tehničkih nauka obeležava pola veka uspešnog rada, studenti su dobili novi studentski list - „FTN novine“. Nastavljajući tradiciju čuvenog lista „Mašinac“ koji se prvi put našao pred brucošima davne 1971. godine „FTN novine“ predstavljaju informativni mesečnik gde studenti mogu da se upoznaju sa dešavanjima na Fakultetu.


24. Koja je razlika između studijskih programa: Primenjeno softversko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Računarstvo i automatika  


Primenjeno softversko inženjerstvo

Studije primenjenog softverskog inženjerstva su zasnovane na najboljim iskustvima najprestižnijih svetskih univerziteta (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Nastavni plan je koncipiran tako da prati najsavremenije tendencije u računarstvu (posebno u softverskom inženjerstvu), odnosno u elektroenergetici, radi njihove primene u razvoju softvera za podršku elektroenergetskih sistema. U toku studija predviđeno je da studenti, posredstvom stručne prakse i uključivanja u najprestižnije softverske projekte u oblasti elektroenergetike, dobiju priliku da primenjuju i oplemenjuju stečena znanja i da brzo stručno sazrevaju. Na taj način studenti mogu da ovladaju najsavremenijim softverskim alatima i tehnologijama (C#, WCF, Microsoft Azure, IBM Smart Cloud), da rade na najmodernijoj opremi i da sarađuju sa stručnjacima vodećih svetskih kompanija u oblasti softvera i njegove primene u elektroenergetici (Microsoft, IBM, Google, Amazon, Schneider Electric).

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Upravljački sistemi (programi koju upravljaju mašinama u fabrikama ili sistemima kao što je gasovod, programi kojim možete da uključite/isključite svetlo ili grejanje u Vašem stanu putem Interneta - pametne kuće, itd.) Geoinformacioni sistemi (na primer, pravljenje digitalnih mapa i modela prostornih objekata – recimo, zgrade, aplikacije za upravljanje vozilima, itd), Embedded sistemi (to su oni sistemi gde je softver “ugrađen” u hardver kao što su moderni televizijski uređaji i slično),  znanja iz softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija primenjuju u konkretnim oblastima (domenske oblasti) za koje se softver razvija: Sistemi elektronskog poslovanja (programi koje koriste u eBankarstvu, eUpravi, eZdravstvu, eUčenju, itd.), Softverski alati i komponente (pravljenje novih okruženja za razvoj softvera, razvoj različitih editora, razvoj sistema za izveštavanje, itd.), Inteligentni softverski sistemi (programi koji pomažu u donošenju odluka; na primer poslovnim ljudima gde da ulože novac, lekarima da utvrde ispravnu dijagnozu i odrede najbolje lečenje za pacijenta, turistima da u „jednom koraku”na Web-u rezervišu prevoz, hotel i izlete, itd.),  Osnovne matematičke i inženjerske discipline , Osnovne tehnologije softverskog inženjerstva, Metodologije i specifične tehnologije za softversko inženjerstvo. U četvrtoj godini se  Studijski program je u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima koje su propisale dva najeminentnija svetska strukovna udruženja iz oblasti elektrotehnike i računarstva - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i ACM (Association for Computing Machinery). Na taj način omogućeno je studentima da deo studija nastave na drugim univerzitetima u inostranstvu (mobilnost studenata). Predmeti na prve tri godine studija obuhvataju sledeće grupe predmeta:

Računarstvo i automatika

Studije na Departmanu za računarstvo i automatiku podeljene su na tri modula:

AUTOMATIKA I UPRAVLJANJE SISTEMIMA
Sprogramababilnim, logičnim kontrolerima, sistema za nadzor, akviziciju i upravljanje, distribuiranim upravljačkim sistemima, numeričkog upravljanja mašinama, fleksibilnim tehnološkim sistemima, medicinskim uređajima i instrumentaciji, uređaji za prikljupanjima i obradu geopodataka (GPS). tudenti dobijaju široka teoretska i praktična hardver i softver znanja i veštine neophodna za projektovanje i implementaciju upravljačkih sistema. Ti sistemi, bazirani na računarima, su našli primenu u veoma širokom spektru uređaja i složenih sistema: jednostavnim kućnim aparatima, procesnim regulatorima,
PRIMENJENE RAČUNARSKE NAUKE I INFORMATIKA
Studenti se osposobljavaju za profesionalnu izradu složenih softverskih proizvoda kao što su: razvojna okruženja, namenski sistemi, prevodioci, softverski alati, pomoćni programi ili operatvini sistemi opšte namene, distribuirani informacioni sistemi, multimedijalni sistemi i Internet/Intranet rešenja u različitim oblastima poslovanja, kao što su zdrastvo, školstvo, bankarstvo, proizvodnja, dokumentalistika, trgovina, itd.
RAČUNARSKA TEHNIKA I RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE
Iz oblasti RAČUNARSKA TEHNIKA I RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE studenti se osposobljavaju za projektovanje sistema zasnovanih na računaru, koji danas obuhvataju širok spektar uređaja i sistema, kao što su: digitalni TV prijemnici i servisi, pametni telefoni, pametne kuće, digitalni servisi, telefonska centrala, sistemi za nadzor i upravljanje industrijskim postrojenjima.


25. Upis državljana Republike Srbije koji su diplomu srednje škole stekli u inostranstvu  


Državljani Republike Srbije koji su diplomu srednje škole stekli u inostranstvu konkurišu i upisuju se prema uputstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu, može uslovno da se upiše na studijski program u slučaju kada postupak za priznavanje strane školske odnosno visokoškolske isprave (nostrifikacija) nije završen pre roka za podnošenje prijave za upis. U slučaju da zahtev za priznavanje bude odbijen ili ako priznavanje inostrane javne isprave ne daje pravo na upis studijskog programa na koji se lice prijavilo, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.


26. Upis stranih državljana  


Na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta mogu se upisati pod istim uslovima i strani državljani. Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnose nostrifikovane diplome o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Strani državljanin koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu, može uslovno da se upiše na studijski program u slučaju kada postupak za priznavanje strane školske odnosno visokoškolske isprave nije završen pre roka za podnošenje prijave za upis. U slučaju da zahtev za priznavanje bude odbijen ili ako priznavanje inostrane javne isprave ne daje pravo na upis studijskog programa na koji se lice prijavilo, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.