Predmet: Osnovi elektrotehnike (06 - E216)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi elektrotehnike

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Sistemi automatskog upravljanjadane
Cilj predmeta je da studente osposobi za rešavanje jednostavnih mreža vremenski konstantne struje i vremenski promenljive struje, za proračun impedansi, kao i osnovnih fizičkih parametara potrošača u mrežama, otpornosti otpornika, induktivnosti kalemova i kapacitivnosti kondenzatora. Takođe, cilj je da se studenti uz poznavanje monofaznih mreža osposobe i za rešavanje jednostavnih simetričnih trofaznih mreža.
Studenti koji uspesno savladaju gradivo na predmetu znaće da izračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih ravnomerno naelektrisanih struktura, da izračunaju otpornost homogenih višeslojnih struktura, da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje, da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura sa strujom, da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima,da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu u monofaznim i trofaznim mrežama naizmenične struje.
Elektrostatika (Vektor jačine električnog polja, Gausov zakon, Električni potencijal i napon, Provodnici u elektrostatičkom polju, Kapacitivnost i kondenzatori, Dielektrici u elektrostatičkom polju, Granični uslovi, Energija i sile u elektrostatičkom polju). Električna kola vremenski konstantne struje (Vektor gustine struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori, Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Metode rešavanja elektičnih kola, Teorema superpozicije, Tevenenova i Nortonova teorema, Teorema o kompenzaciji.Vremenski konstantno magnetsko polje (Vektor magnetske indukcije, Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks, Amperov zakon, Feromagnetici, Magnetske karakteristike materijala, Granični uslovi, Magnetska kola). Vremenski sporo promenljivo elektromagnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Faradejev zakon, Lencov zakon, Vrtložne struje, Površinski efekat i efekat blizine, Sopstvena i međusobna induktivnost, Transformatori, Energija i sile u magnetskom polju). Električna kola vremenski promenljive struje (Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Popravka faktora snage, Prosta rezonantna kola, Spregnuta kola, Simetrični trofazni sistemi).
Nastava se izvodi u vidu predavanja, vežbi i laboratorijskih vežbi, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Neda Pekarić – Nađ, Dejana HercegOsnovi elektrotehnike za računarstvo2000FTN, Novi SadSrpski jezik
Neda Pekarić-Nađ, Vera BajovićZbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike1987Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pekarić-Nađ dr Neda
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Antić Danka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Auditorne vežbe