Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
prof. dr Aleksandar RistićRedovni profesor01.01.2015.Katedra za sisteme, signale i upravljanje20150101