Predmet: Metode istraživanja indikatora u saobraćaju (06 - S0324)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastSaobraćajni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Metode istraživanja indikatora u saobraćaju

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Modeli u planiranju saobraćajadada
Sticanje znanja iz oblasti istraživanja i analize nastajanja, prostorne i vremenske raspodele prevozne potražnje putničkih i robnih tokova i karakteristika prevoznih kapaciteta transportnih sredstava i saobraćajne infrastrukture.
Sposobnost organizacije i sprovođenja istraživanja u saobraćaju, analize i dijagnoze stanja sistema saobraćaja, učešće u izradi prostornih i urbanističkih planova i pripremi baznih podataka za izradu studija saobraćaja.
Istorijski pregled razvoja procesa planiranja saobraćaja i korišćenja zemljišta. Saobraćajna potražnja - utvrđivanje potražnje,informacioni sistem i formiranje baze podataka, brojanja i ankete, vremenske i prostorne karakteristike prevozne potražnje. Međuzavisnost korišćenja zemljišta i prevozne potražnje, uticaj društveno – ekonomskih procesa na prevoznu potražnju. Saobraćajna ponuda - prevozna sposobnost vozila, vozila individualnog prevoza, sistemi javnog putničkog prevoza, sistemi robnog prevoza. Saobraćajne mreže – kategorizacija i funkcionalna klasifikacija, vangradske mreže, gradske mreže, kapacitet i nivo usluge. Usklađivanje prevozne potražnje i ponude.
Predavanja, auditorne, laboratorijske i računske vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada radova. Položen kolokvijum supstituiše deo ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ratomir VračarevićOsnove planiranja saobraćaja-skripta2002Fakultet tehnkičkih naukaSrpski jezik
Valentina Basarić, Milan SimeunovićPlaniranje saobraćaja - Praktikum sa zbirkom zadataka2007Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
J.PađenOsnove prometnog planiranja1986Informator ZagrebSrpski jezik
Nenad JovanovićPlaniranje saobraćaja1990Saobraćajni fakultet BeogradSrpski jezik
Mihajlo MaletinPlaniranje saobraćaja i prostora2004Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
J. Jović, I. IvanovićZbirka zadataka iz planiranja saobraćaja2011Saobraćajni fakultet BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Basarić dr Valentina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitrović-Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mitrović-Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe