Predmet: Modeli u planiranju saobraćaja (06 - S0329)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastSaobraćajni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Metode istraživanja indikatora u saobraćajudada
Sticanje osnovnih saznanja u oblasti primene matematičkih modela saobraćajne potražnje, modela mreža i softverskih paketa u oblasti planiranja saobraćaja i izradi studija saobraćaja za potrebe prostornih i urbanističkih planova, generalnih i idejnih projekata, studija opravdanosti rekonstukcije i izgradnje saobraćajne infrastrukture, putničkih i robnih terminala.
Formiranje modela mreža, primena matematičkih modela potražnje i izlaznih rezultata simulacija savremenih softverskih programa u izradi kratkoročnih i dugoročnih programa razvoja, programskih uslova za projektovanje saobraćajnica i studija opravdanosti.
Sistemska analiza –pristup i pojmovi, metodološke postavke procesa planiranja. Metodologija procesa planiranja saobraćaja – planiranje saobraćaja u okviru prostornog i urbanističkog planiranja, upravljačka funkcija procesa planiranja saobraćaja. Modeli- opšti pojmovi, matematički modeli, razvoj i primena modela. Modeli prevozne potražnje – nastajanje prevozne potražnje: osnovni tipovi modela nastajanja i privlačenja putovanja. Modeli prostorne raspodele putovanja. Modeli faktora rasta, gravitacioni modeli, modeli verovatnoće. Modeli načinske-vidovne raspodele putovanja. Modeli raspodele tokova na mreže. Modeli mreža.
Predavanja, laboratorijske i računske vežbe. U okviru predmeta predviđeno je da studenti urade najviše dva rada u kojima se rešavaju praktični problemi planiranja saobraćaja. Polaganjem kolokvijuma student se oslobađa polaganja dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J.PađenOsnove prometnog planiranja1986Informator, ZagrebSrpski jezik
Ratomir VračarevićOsnove planiranja saobraćaja-skripta2002Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Valentina Basarić, Milan SimeunovićPlaniranje saobraćaja - praktikum sa zbirkom zadataka2007Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Vukan R. VuchicTransportation for Livable Cities2000New Jersey, USA Engleski
M.MaletinPlaniranje saobraćaja i prostora2004Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
J.Jović, I.IvanovićZbirka zadataka iz planiranja saobraćaja2011Saobraćajni fakultet BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Basarić dr Valentina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitrović-Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mitrović-Simić dr Jelena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe