Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Primenjena optoelektronika30200.005
Projektovanje industrijskih uređaja20300.005
Primena elektronike u industriji20200.004
Projektovanje elektronskih sistema00200.003
Izborni predmet 10-30-20-300.005
Izborni predmet 20-30-20-300.005
Stručna praksa00003.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada000180.0020
Izrada i odbrana master rada00009.0010
 Dokumenta