Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Dejan NemecStručni saradnik-Laborant01.01.2015.Katedra za telekomunikacije i obradu signala20150101