Nostrifikacija diplome


04.04.2020. - 14:27 

Priznavanje strane školske isprave u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Kandidati iz Republike Srpske konkurišu kao i kandidati iz Republike Srbije i nije potrebno da vrše nostrifikaciju diplome. Svi ostali kandidati koji ne dolaze iz Republike Srbije treba da urade nostrifikaciju diplome.

Vlada Republike Srbije 06. septembra 2018. godine, Odlukom 05 broj: 02-7912/2018-02 osnovala je Agenciju za kvalifikacije. Postupak za priznavanje stranih osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih isprava i postupak davanja odobrenja za sticanje statusa JPOA, počev od 05. aprila 2019. godine, podnosi se Agenciji za kvalifikacije, koja se nalazi na adresi: Beograd, Ul. Majke Jevrosime broj 51.

Sve dodatne informacije možete dobiti na mail adresi: agencija@azk.gov.rs.