Predmet: Modeliranje i simulacija sistema (17 - E232)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Ovladavanje studenta teorijskim i praktičnim osnovama modeliranja i simulacije sistema.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Osnove modeliranja i simulacije (ciljevi, elementi, teorija, klasifikacije, procesi, …). Matematički modeli (vremenski kontinualni i vremenski diskretni modeli, linearni i nelinearni modeli, linearizacija …). Modeliranje fizičkih sistema (mehanički, termički, sistemi sa fluidima, električni i elektro-mehanički sistemi, analogije veličina i parametara). Simulacija sistema opisanog matematičkim modelom (analitička izračunavanja, numerički postupci, simulacioni jezici i softver, …). Simulacija redova čekanja. Identifikacija sistema (parametarska identifikacija). Osnove modeliranja sistema zasnovanog na mašinskom učenju (veštačke neuronske mreže).
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka, da bi se ispit položio svaki zadatak se mora uraditi sa bar 50% uspešnosti. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja. Kolokvijumi, testovi i pismeni deo ispita su pismeni. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz pismenog (ili kolokvijuma), zadataka sa vežbi, testa i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Moore, H.MATLAB for Engineers2015Pearson International, BostonEngleski
Duane Hanselman, Bruce Littlefield Mastering MATLAB 6 - A Comprehensive Tutorial and Reference 2001 Prantice Hall, ISBN: 0-13-019468-9 Engleski
Close, C.M., Frederick, D.K., Newell, J.C.Modeling and Analysis of Dynamic Systems2001John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Erdeljan, A., Čapko, D.Modelovanje i simulacija sistema sa primerima2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Čapko, D., Vukmirović, S., Bojanić, D.Odabrana poglavlja iz modeliranja i simulacije sistema u Matlab-u2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čongradac dr Velimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukmirović dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čongradac dr Velimir
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragutinović Đorđe
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Injac Milica
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kičić Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsenović Jovana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragutinović Đorđe
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bugarski dr Vladimir
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golić Anastasija
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Njegovan Sava
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jorgovanović Bojan
Asistent

Računarske vežbe